Kroglund: Termostat

Under sykdomsperioden har jeg fått lest en god del flere bøker enn jeg til vanlig får lest. Men da jeg gjerne leser i 5-10 bøker samtidig, tar det av og til en god stund til jeg blir ferdig med de enkelte bøker.

I begynnelsen av denne uken ble jeg ferdig med: Kroglund, Andrew P.: Termostat. Hvordan klimaet former oss, forandrer samfunnet og forvandler fremtiden. Solum Bokvennen, 2020, 496 sider. Boken er delt opp etter temaer. De er nummerert som kapitler, og hvert tema har mange underavsnitt. Det gjør bokens innhold meget oversiktlig.

Temaene er som følger: Klima som evolusjonens motor; Klima som sivilisasjonens fødselshjelper og ødelegger; Klima som mytologisk virkelighet; Klima som sykdomsgenerator; Klima som den norske flåttens beste venn; Klima som nye landskap og endret natur; Klima som nytt kosthold; Klima som konflikt; Klima som Det Nye Nords fødselshjelper; Klima som vekker den sovende kjempen; Klima som ingeniørenes våte drøm; Klima som skaperkraft; Klima som kilde til nye fortellinger; Klima som veien til det gode liv; Etterord – Av klima er du kommet – til klima skal du bli.

Boken er med andre ord meget innholdsrik og den er godt skrevet. Forfatteren er meget godt orientert og gir et meget informert panorama over situasjonen vår verden befinner seg i. Ifølge bokens omslag er Kroglund kritiker, skribent, foredragsholder og forfatter. «Han har reist til verden rundt og sett klimaendringene på nært hold», noe som kommer tydelig frem i boken. Ifølge Wikipedia er han født i mars 1959, er bosatt i Oslo og blant hans verv står medarbeid i WWF og Regnskogfondet, samt at han har vært informasjonssjef i Utviklingsfondet.

Det gode med boken er at Kroglund har besøkt og intervjuet mange eksperter på de ulike forskningsområdene som dekkes av bokens innhold. Samtalene refereres, enten det har vært på partnerens kontor, eller på telefon eller på mail. Boken inneholder en del fakta i form av tabeller, men også fotografier. Fotnoter belegger meget. Dessverre er det på et område av fotnotene en tellefeil, så noen, omtrent i midten av boken, havner på feil side. Heldigvis retter det seg etter en stund igjen. På slutten inneholder boken en seks siders litteraturliste og et register. Til vanlig går jeg gjerne først gjennom litteraturlisten før jeg begynner selve lesningen. Kroglund har uten tvil arbeidet omfattende med materien.

Hvert tema innledes med en kort personlig erfaring passende til det kommende tema og det kler boken og gir den et personlig preg. Boken er videre så aktuell at den har med seg den første fasen av virus pandemien.

Boken er å anbefale på det sterkeste for enhver som ønsker en bedre oversikt over den aktuelle situasjonen vi befinner oss i.

Dersom man også leser de følgende tre bøker, får man et enda bredere og helhetlig bilde: Hessen, Dag O.: Verden på vippepunktet. Hvor ille kan det bli? Res Publica, Oslo 2020, 272 sider; Wallace-Wells, David: The Uninhabitle Earth. A Story of the Future. Allen Lane, USA 2019, 310 sider (finnes oversatt til norsk); Bjerregaard, Peter og Kverndokk Kyrre (red.): Kollaps. På randen av fremtiden. Dreyers Forlag, Oslo 2018, 269 sider.