Arktis: en oppdatering

I år smelter Arktis kraftig videre. Dagens kurve ser slik ut:

Isens utbredning 7. september 2012

Som regel smelter isen frem til rundt den 20. september, dvs. to uker til. Om det blir slik i år gjenstår det å se.

Utifra rådataene til disse kurvene, har jeg valgt å sammenligne den første uken i september i det tidligere rekordåret 2007 og i år (areal dekket med is i kvadratkilometer):

2007 2012
01.sep 4.610.938 3.797.969
02.sep 4.617.031 3.754.844
03.sep 4.580.000 3.746.875
04.sep 4.528.125 3.726.563
05.sep 4.484.531 3.681.094
06.sep 4.447.031 3.676.406
07.sep 4.436.719 3.601.875

Den første uken september 2007 sank arealet med 174.219 kvadratkilometer, mens i løpet av den samme tiden i år sank arealet med 196.094 kvadratkilometer. Det smelter for tiden fortsatt raskere enn ved forrige rekordår. Dessuten viser tallene at vi så langt i år har 834.844 kvadratkilometer mindre isflate enn for fem år siden. Mindre isflate vil føre til raskere oppvarming av området.

Til sammenligning kan man se av tallene fra rådataene at i gjennomsnitt for 1980-årene var isflaten 7.347.125 kvadratkilometer den 7. september, altså 3.745.250 kvadratkilometer mer, eller dobbelt så meget is flatemessig.

Men isen måles selvfølgelig ikke bare i flate, men også i volum. Her er den nyeste fremstillingen av volumet målt i tusen kubikkilometer per 25. august, dagen for ny rekord:

Volum av isen i Arktis den 25. august 2012.

Ser man nærmere på denne grafikken, ser man at volumet i 2009 og 2010 var tydelig under volumet i 2007, selv om flaten var noe større. Isen har på ingen måte tatt seg opp selv om noen har hevdet det.

Det gjenstår som sagt rundt fjorten dagen før Arktis begynner å fryse igjen så rekorden fra 2007 vil bli grundig slått i år.