Oppdatering: reaksjon på kardinal Pell

Pussig. Dagen etter at jeg la ut mitt innlegg om kardinal Pells innlegg om klimaforandringene, lå det i dag en link på en av mine vitenskapelige nyhetsfeeds til en artikkel skrevet av John Cook. Den har tittelen «Cardinal Pell needs to practise what he preaches on climate change«. Allerede i starten skriver han:

«In a much publicised recent speech, Cardinal George Pell strongly endorsed the importance of evidence in public debate. He argues that «the debates about anthropogenic global warming can only be conducted by the accurate recognition and interpretation of scientific evidence.«

It would be hard to find anyone who would disagree with his sentiment – a proper understanding of climate must be built on a foundation of empirical observations. There’s just one problem: Cardinal Pell fails to practise what he preaches.

In order accurately to recognize and interpret scientific evidence, one must consider the full body of evidence. Pell’s arguments make it painfully clear that he is unaware of the many lines of evidence that form our understanding of human-caused global warming.»

Artikkelen kan leses i sin helhet her: Artikkel

Nytt om klima

For ikke så lenge siden gjorde en leser av bloggen meg oppmerksom på at kardinal George Pell, erkebiskop i Sydney i Australia, holdt et innlegg i slutten av oktober med tittelen «One Christian Perspective on Climate Change«. Jeg har lest innlegget og jeg er ikke spesielt imponert over kardinalens innlegg. Han gjør seg til talsmann for de såkalte klimaskeptikerne, eller klimarealistene som de kaller seg i Norge, det vil si for en argumentasjon som ikke er vitenskapelig basert. Jeg har ikke overskudd til å tilbakevise disse argumentene all den tid jeg selv ikke er en klimaforsker. Men så vidt meg bekjent er de alle behørig tilbakevist gjennom forskningen. Dette hindrer selvfølgelig ikke at de samme feil tas opp igjen og opp igjen uten at det tas hensyn til de vitenskapelige fakta.

Les mer «Nytt om klima»

Historisk klimakunnskap for nåtiden

Nylig ble resultatene av videre forskning på tidligere klima offentliggjort i «Accurate estimates of Arctic land surface temperatures during the Early Pliocene from two novel proxies» av Csank, Tripati, Patterson, Eagle, Rybczynski, Ballantyne og Eiler fra forskjellige geofysiske institutter i USA. Grunnen til at denne tiden er interessant, er at da var CO2 innholdet i atmossfæren tilnærmet vår tids. Dette er rundt tre millioner år siden og da lå verdiene av CO2 i atmossfæren mellom 365 ppm og 410 ppm i flere tusen år.

Les mer «Historisk klimakunnskap for nåtiden»

Isens vei

Et av tegnene på den globale oppvarmingen, er at isen mange steder på planeten er på retur. Jeg følger daglig satelittmålingene over isens utbredelse i Arktis. Dagens situasjon ser slik ut:

Havisens utbredelse i Arktis

Les mer «Isens vei»

Oppvarming?

Den sterke vinterkulden hos oss i nord får dessverre mange til å trekke den feilslutningen at der ikke er noen global oppvarming likevel. Sannheten er at det nettopp er den globale oppvarmingen som er skyld i kulden vi har. Den henger nemlig sammen med issmeltingen i Arktis og forskyvingen av luftstrømmene som følge av den. Med andre ord strømmer de kalde luftstrømmer som skulle vært over Arktis nedover Nordeuropa i stedet. Jeg følger de daglige målingene over isutbredelsen i Arktis fra to forskjellige satelliter og målinger. Begge viser at vi akkurat i disse dager har mindre is enn noen gang for disse dagene.

Les mer «Oppvarming?»

Klimakonferanse

Klimakonferansen i Cancun i Mexico er begynt. Det blir spennende å se hvor meget som kan oppnås, dersom noe oppnås i det hele tatt. Det helt avgjørende er at verdens land begynner med drastiske CO2 reduksjoner, i grunnen uavhengig av avtaler. Målet bør være at man innen utgangen av dette tiåret har redusert utslippet av CO2 til 10-15 % av dagens nivå. Det ville være det som gir oss en tryggest fremtid. Jo mindre reduksjonen i dette tiåret blir i forhold til dette, jo verre blir de klimatiske forholdene i tiårene som kommer.

Les mer «Klimakonferanse»