Et år climagate

I går eller i natt var det et år siden en mengde mail ble stjålet fra klimaforskere. Alle gjennomganger og undersøkelser av disse har vist at der ikke er noen svindel i klimaforskningen og at det stemmer de resultater som presenteres. Uavhengige institusjoner har gått gjennom alle tall fra måleinstrumentene, alle datasettene og finner ingen feil i materialet eller i alle kurver som er blir presentert av forskerne.

Les mer «Et år climagate»

CO2 til besvær

I går la jeg ut noen tanker rundt utbyggingen i Bjørvika og fremtidige forandringer grunnet havstigningen. I dag ønsker jeg å legge til noen tanker rundt CO2 fra mine studier og et foredrag jeg har holdt noen ganger med en Keynote presentasjon.

Les mer «CO2 til besvær»

Klimaforum med James Hansen

I dag inviterte Cicero og Sofieprisen til et klimaforum i Litteraturhuset. Da jeg har visst om James Hansen lenge og lest en del av det han har skrevet, ville jeg gjerne benytte anledningen til å høre ham. Han holdt det første foredraget med temaet «Natural and Human-Made Climate Change: How Do They Stack Up?» Det meste av stoffet var kjent for meg fra før, men dataene var selvfølgelig oppdatert. Presentasjonene han bruker, legger han gjerne ut på sin nettside på Columbia University og kan lastes ned derfra.

Les mer «Klimaforum med James Hansen»

Klimaets utvikling fortsetter samme vei

Denne uken kom det en del nyheter man gjerne kan se i sammenheng.

April måned ble den globalt varmeste april i gjennomsnitt siden temperaturmålingene startet. Det betyr at dette årets første fire måneder er da tilsammen de varmeste fire første måneder som noensinne er målt. 2010 er med andre ord på vei til å sette ny varmerekord. Det har ikke vært noen nedkjøling det siste tiåret.

Les mer «Klimaets utvikling fortsetter samme vei»

Issmelting, Mexico og Mongstad

Et team av amerikanske og europeiske forskere som har forsket på Grønlandisens massedata fra forskjellige satelitter, melder at issmeltingen har beveget seg raskt nordover langs hele nordvestkysten fra Grønlands sørlige deler. Dette har skjedd i raskt tempo fra 2005. I den sørlige delen har smeltingen økt kraftig siden 2003. Selv om den er blitt langsommere i sør etter 2006, er netto smeltingen likevel meget høyere i dag enn før 2003. Dette ble offentliggjort i «Nature» i april i år.

Les mer «Issmelting, Mexico og Mongstad»

Artikkel om økologi og teologi

I tilknytning til det forrige innlegget om global oppvarming har jeg lagt ut en artikkel jeg skrev i 2007 om økologi og teologi for tidsskriftet «Liv og Lære» i 2007. Den inneholder noen teologiske skisser som kan være interessant å tenke langs.

Global oppvarming?

I mange år har jeg fulgt forskningen rundt klima, men også andre økologiske spørsmål. Nå er det blitt offentliggjort at færre nordmenn er i dag overbevist om at det skjer en global oppvarming enn tidligere. Det ser ut til at det bevisste forsøket på å så tvil om alvoret i dagens situasjon gjennom media, langt på vei lykkes. Hva man ønsker å oppnå med det, er ikke lett å forstå. De klimatiske forandringene er ikke avhengig av om vi vil anerkjenne dem eller ikke. De vil uansett komme.

Les mer «Global oppvarming?»