Historisk klimakunnskap for nåtiden

Nylig ble resultatene av videre forskning på tidligere klima offentliggjort i «Accurate estimates of Arctic land surface temperatures during the Early Pliocene from two novel proxies» av Csank, Tripati, Patterson, Eagle, Rybczynski, Ballantyne og Eiler fra forskjellige geofysiske institutter i USA. Grunnen til at denne tiden er interessant, er at da var CO2 innholdet i atmossfæren tilnærmet vår tids. Dette er rundt tre millioner år siden og da lå verdiene av CO2 i atmossfæren mellom 365 ppm og 410 ppm i flere tusen år.

I dag har vi mer enn 390 ppm CO2 i atmossfæren noe som gjør sammenligningen særdeles viktig og interessant. Forskerne har brukt to forskjellige metoder i arbeidet og har funnet ut at den gangen lå gjennomsnittstemperaturen i Arktis mellom 11 og 16 grader Celsius høyere enn i dag. Dette skal sammenfalle med andre studier. Den globale gjennomsnittstemperaturen lå da tre til fire grader over førindustriell temperatur. Men: Havet stod 23 meter høyere for tre millioner år siden!

Vil det si at dersom vi klarte å stoppe økningen av CO2 i atmossfæren, kan vi regne med at klimaet vil stabilisere seg ved to til tre grader høyere global gjennomsnittstemperatur enn i dag og havet stige med rundt 20 meter over dagens nivå? Dessverre ser det ut til at vi kommer til å fortsette utslippet av CO2, eller øke det ytterligere. Hendelsene rundt atomkraftverkene i Japan etter jordskjelvet har gjort det vanskelig å forestille seg at atomkraft vil bli en akseptert hjelp til å flytte energibehovet fra CO2 utslippende energikilder. Faren er at det stadig økende energibehovet vil føre til at vi vil forsette å benytte CO2 baserte energikilder i mange år fremover. Da kan vi frykte at CO2 innholdet i atmossfæren ikke vil bli stabilisert rundt 400 ppm, men vil både passere 500 ppm og 600 ppm eller mer … resultatet vil da bli langt høyere temperaturer og langt høyere vannstand, en tilstand vi neppe vil kunne tilpasse oss til.