Oppdatering: helse

Jeg fikk i dag skriftlig informasjon fra Aker Sykehus om at jeg skal opereres den 11. mai for min nyresten. Den 3. skal jeg til forberedende undersøkelser. Det er godt at en dato er satt og det gjør planleggingen av den neste tiden lettere. Men det beste blir selvfølgelig å bli kvitt plageånden.