Isens vei

Et av tegnene på den globale oppvarmingen, er at isen mange steder på planeten er på retur. Jeg følger daglig satelittmålingene over isens utbredelse i Arktis. Dagens situasjon ser slik ut:

Havisens utbredelse i Arktis

Den røde kurven viser årets situasjon. For øyeblikket er utbredelsen rundt en million kvadratkilometer under snittet for årene 1979-2008. Den laveste utbredelsen var i 2007, men hvert år siden har volumet forsatt å minke samt at det stadig blir mindre mengde med flerårsis. Det har ført til at smeltingen til nå går raskere enn forventet. Denne kurven viser forskjellen på forventet smeltning og faktisk smeltning:

Observert smeltning i Arktis

Det er ikke umulig å tenke seg at Arktis kan være isfri noen dager i året allerede ved slutten av dette tiåret eller midt inn i det neste. En ny studie gjennomført av forskere fra University of Michigan og Oregon State University, viser at den viktige refleksjonen fra sne og havis i Arktis, avtar fortere enn det klimamodellene har beregnet til nå. Det betyr at økningen av oppvarmingen etterhvert vil gå fortere enn forventet. Forskerne regner med at dette alene gir 15 % mer oppvarming enn forventet.

Men det er ikke bare i Arktis det blir mindre is. På Grønland øker mengden is som smelter hvert år:

Tap av is på Grønland

Denne kurven kan misforstås, da det er en nulllinje midt på. Men det er bare en valgt baselinje. Isen smelter mer og mer hvert eneste år. En ny kurve fra situasjonen til verdens isbreer, viser at de smelter meget:

Issmelting av verdens isbreer

Den siste kurven jeg vil ta med i dette innlegget, viser utviklingen av issmeltingen i Antarktis:

Smelting av isen i Antarktis

Alle kurvene viser samlet hvor sterkt isen smelter på jorden og at smeltingen øker hele tiden. Kurvene er ekspontentielle, noe som viser alvoret i utviklingen. Dette vil føre til akselerert havstigning i tiårene som kommer, en stigning som vil følge en eksponentiell kurve. Selv om stigningen for tiden er på litt over 3 millimeter i året, kan det godt være at økningen i verste fall kan komme helt opp i fem meter dette århundret dersom vi velger å ikke redusere CO2 utslippet tydelig i nærmeste fremtid. I beste fall, som betyr en snarlig og tydelig reduksjon av CO2 utslippet, kan vi regne med en havstigning på mellom 80 centimeter og halvannen meter innen utgangen av århundret.

Den første kurven er hentet fra Japan Aerospace Exploration Agency, de andre fra Skeptical Sciences hjemmeside.