Klima: mer innsikt

Jeg vet at det begynner å bli en god del innlegg om klimaet på min blogg. Men dette er et tema som kommer til å bli stadig mer viktig og jo lengre det går uten at vi gjør noe tydelig og radikalt for å senke det globale CO2 utslippet, jo større kommer forandringene til å bli.

Nyere forskning viser hele tiden at planetens klima ser ut til å være langt mer følsom for selv små forandringer av CO2 innholdet i atmossfæren enn det vi har forstått. Riktignok er der flere gasser enn CO2 som virker oppvarmende, men CO2 har den største andelen og har samtidig den karakter at det vil ta titusen av år for planeten å rense ut igjen det vi har sluppet ut til nå.

I går leste jeg i en artikkel om forskningen ved NCAR (National Center for Atmospheric Research) som offentliggjøres i den nyeste utgaven av «Science». De har arbeidet med hvordan det så ut på jorden da CO2 hadde et nivå på 900-1000 ppm (pers per million) i atmossfæren (nå er det 390). Det var for mer enn 35 millioner år siden.

Men det som er dramatisk, er at da CO2 innholdet var så høyt, var den globale gjennomsnittstemperaturen rundt 31 grader Celsius, altså det dobbelte av temperaturen ved inngangen til den industrielle tidsalder. Dersom menneskeheten fortsetter å slippe ut like meget eller mer CO2 i atmossfæren i dette århundret, frykter forskerne at mengden av CO2 kan nærme seg 900 ppm allerede ved slutten av århundret. Vil da temperaturen nå de samme nivåer som forrige gang det var så meget CO2?

Når man samtidig har funnet ut at isen vi har ble dannet da CO2 i atmossfæren kom under rundt 450 ppm, er det opplagt at vi går ekstreme forandringer i møte jo mer CO2 vi fortsetter å slippe ut. Isen smelter i dag med en hastighet som var forventet for slutten av århundret, så utviklingen går meget raskere enn tidligere trodd.

Forskningen ser ut til å gjøre det stadig klarere at en CO2 basert teknologi ikke er mulig for oss i lengden og at vi snarest må finne frem til en mest mulig CO2 ustlippsfri eksistens.