Arktis smelter fortsatt

I mediene kan vi stadig vekk lese meninger om den klimatiske situasjonen som ikke holder vitenskapelig stikk. Ønsket er for en hver pris å forhindre at vi har noe med klimaforandringene å gjøre, at det ikke spiller noen rolle at vi øker CO2 innholdet i atmossfæren. Alt som skjer er «naturlig».

En mening er f.eks. at det er blitt kjøligere siden 1998, til tross for at både 2005 og 2010 var varmere år og at det siste tiåret er det foreløpig varmeste. Noen mener også at isen i Arktis kommer seg. Men dette er meninger, ikke viten. I virkeligheten er det stadig mindre is i Arktis. Noen nye kurver illustrerer dette. Først dagens isoverflate i Arktis:

Daglig isutbedrelse

Den første kurven viser arealet av isen i Arktis ved siste måling i går. Akkurat i disse dager er den på vei til ny minimumsrekord. Den forrige ble satt i 2007. Men situasjonen til isen er ikke bare spørsmålet om overflaten. Riktignok er det en målestokk som er interessant i seg selv fordi det har med refleksjon av sollyset å gjøre. Men i og med at volumet også minker tydelig fra år til år, er det meget sannsynlig at overflaten vil forsette å minke i årene som kommer. En kurve som viser volumets utvikling:

Isens volum i Arktis

Det er opplagt at et stadig mindre volum vil svekke isen ytterligere. I denne kurven er trenden tegnet lineær nedadgående. Men utviklingen ser heller ut til å være eksponentielt nedadgående. En annen type fremstilling som viser dette bedre år for år og måned for måned:

Isvolumets månedlige utvikling

Her vises tydelig hvor fort isen forsvinner og trendkurvene er brukt for å vise hvor fort isen kan komme til å forsvinne helt, kanskje så tidlig som september 2015 eller 2016. September er måneden med minst is i Arktis.

En annen kurve som viser volumet år for år:

Isvolumet år for år

Det er etter min mening ingen tvil om at smeltingen fortsetter og at man på ingen måte kan hevde at den kommer seg.

Isen smelter dessuten stadig raskere både på Grønland og i Vestantarktis. Selv om temperaturen i luften kanskje ikke øker så fort som noen hadde forventet, øker temperaturen i havet sterkere. Det meste av oppvarmingsenergien går nemlig dit.

Temperaturfordeling hav og land/atmossfære

Det er med andre ord en sterk varmeenergiøkning i havet som nok vil komme til å gi store forandringer i værmønstrene i tiårene som kommer. Dessuten vil denne økningen også spille en rolle for issmeltningen. Et annen bilde som viser fordelingen av oppvarmingen:

Fordeling av den globale oppvarmingen

Oppvarmingen vil ikke bare påvirke vær og vind, men spille en stor rolle for næringskjedene i havet. Koblet med den økede forsuringen grunnet stadig høyere CO2 verdier vil gjøre sitt til for å redusere havenes evne til å frembringe mat.