Preken: 4. Søndag i påsketiden A

Vår vei gjennom livet møter vi ulike utfordringer. Felles for oss alle er at fremtiden som ligger foran oss, alltid er ukjent og vi vet ikke hva som kan komme.

Dagens tema: Jesus Kristus som den gode hyrde, kan vi oppleve som en trøst. Uansett hva vi måtte tenke og mene, i Kristus møter vi en som i motsetning til oss, kjenner fremtiden og som ønsker å lede oss gjennom livet.

Han har stemmen vi bør lytte til og kjenne igjen. Når han snakker om andre som «en tyv og en røver», sikter han kritisk til fariseerne i deres rolle som «hyrder».

Jesus Kristus er motsetningen til fariseerne og kaller seg med rette for den gode hyrden. Altså ikke bare en god hyrde, men den beste som finnes. På gresk finnes det to ord for god. Det ene betyr god i moralsk forstand, det andre betyr også vakker, vel skikket til. Det er det siste ordet som er brukt her. Ingen er så godt skikket til å være hyrde som Jesus.

Han er hyrden som går til den ytterste konsekvens for sin hjord, han lar seg korsfeste for gjennom død og oppstandelse å overvinne den dypeste fare for alle, nemlig døden. Han er i sannhet Kristus.

Dette gjør at hans beskrivelse av seg selv «Det er jeg som er porten», er sann. Han er porten til Faderen, til det evige livs fruktbare og grønne enger. Å følge den gode hyrde, Jesus Kristus, er å gå veien gjennom porten inn til evigheten.

Med oppmerksomheten åpen for vår hyrdes stemme og mottagelig for hans ord, kan vi trygt leve vårt liv og gå vår vei i Herrens etterfølgelse. Som medlemmer av Herrens flokk, er vi kalt til å vise vei til den sanne port og den sanne vei. Hva de nåværende kriser og utfordringer vil føre med seg, vet vi ikke i dag. Men som troende må vi håpe og be at flere finner porten til den gode hyrde og blir med oss på veien.