Bloggen et år

I dag er det et år siden jeg åpnet «P. Arne Marcos Blogg«. Det har nok ikke blitt så mange innlegg som jeg trodde jeg ville få skrevet, skjønt i den senere tid skriver jeg mer enn før. Antall lesere per dag stiger noe måned for måned og det setter jeg pris på og er jeg takknemlig for.

Da jeg åpnet bloggen, valgte jeg å arbeide uten kommentarer fra leserne. Så langt tror jeg det har vært klokt. Det ville rett og slett kreve for meget tid å editere og holde oversikt over disse. Fra nettdebatter i avisene og andre blogger, vet jeg at det kan bli skrevet kommentarer som må fjernes. Dessverre er der enkelte som tillater seg en tone i kommentarer på nettet som ikke passer i offentligheten. Mange skjuler seg bak anonyme identiteter. Derfor ser jeg det som nødvendig å utelukke kommentarmuligheten.

Innholdet har vel vært bra variert. Et fast innhold er prekenene jeg forbereder til søndagene og enkelte høytider. Det er kun til messer på norsk at jeg skriver et manuskript. Prekenene i messer på engelsk og spansk holder jeg uten manuskript.

Det er meget av det jeg kunne ha tenkt med å skrive som ikke er blitt skrevet. Enkelte dager er der for meget å gjøre eller overskuddet er for lite. Da forblir meget i tankene. Noe finner veien til bloggen siden, mens annet aldri vil ende på «trykk«.

De første forsøk før offentliggjøring valgte jeg å gjøre med blogspot.com. Men jeg oppdaget fort at wordpress.com tilbyr mer profesjonelle tema og jeg valgte å skifte før jeg kom i gang. Jeg testet en god måneds tid før jeg gikk på «luften» med bloggen. På veien har jeg to ganger valgt å skifte tema/layout for bloggen og jeg synes den nåværende er mest klar og oversiktlig. WordPress lanserer stadig nye tema og enkelte liker jeg designet på. Det er mulig å teste designene med innholdet fra min blogg slik at jeg kan få et realistisk inntrykk av forandringen. Det nåværende temaet er «Duster«. Fotoet på toppen av sidene, er et utsnitt fra et foto jeg tok i fjor sommer ved sørenden av Einasjøen.

Alt i alt ser jeg på bloggen som en positiv aktivitet og som gir meg muligheter til å « kunne meddele mine tanker rundt kirke, tro og liv«, slik undertittelen på bloggen beskriver den.