Munchmuseet

Denne uken kom nyheten om at Riksantikvaren ikke er positiv til noen av forslagene om Munchmuseets mulige plassering i Bjørvika. Personlig synes jeg det ville være best om museet kunne forbli på Tøyen. Der er det mer enn nok plass til å bygge et meget større museum samt at det vil være plass for tilstrekkelig parkering. Det kan ikke etter min oppfatning være riktig å konsentrere nesten alt det som er viktig å besøke, både for nordmenn og turister, skal legges innenfor et lite område av byen. Når vi vet hvor lite flink Oslo er med å bygge ut infrastrukturen i takt med behovet, kan man regne med et trafikkollaps når Bjørvika er ferdig utbygget.

Les mer «Munchmuseet»