Klimaets utvikling fortsetter samme vei

Denne uken kom det en del nyheter man gjerne kan se i sammenheng.

April måned ble den globalt varmeste april i gjennomsnitt siden temperaturmålingene startet. Det betyr at dette årets første fire måneder er da tilsammen de varmeste fire første måneder som noensinne er målt. 2010 er med andre ord på vei til å sette ny varmerekord. Det har ikke vært noen nedkjøling det siste tiåret.

Men langt mer skremmende enn økningen i lufttemperaturen, er den kraftige økningen av varmeenergi i havet. Varmeenergien her er langt større enn over land og det vil føre til raskere forandringer av vær og vind. Det vil være områder som vil få langt større nedbør enn før, samtidig som der vil finnes områder som vil tørke meget mer enn før. Begge utviklingslinjer vil gå utover matvareproduksjonen. Allerede i løpet av dette tiåret kan vi regne med tydeligere resultater av den globale oppvarmingen enn vi har sett til nå.

Volumet av isen i Arktis smelter nå ned mot nye rekordverdier og man kan også regne med at 2010 vil se en ny rekord både i redusert areal og volum av isen. Minimum nås gjerne etter 20. september. Dessuten kom meldingen om at forskere har funnet ut at den akselererte smeltingen av isen på Grønland fører til økt landhevning. Isdekket mister sin vekt og allerede nå heves Grønland med 2,5 centimeter i året, hvilket også vil gi et positivt bidrag til havstigningen.

Forskere mener at vi kan ha et tidsvindu på ti år for radikal omlegging av CO2-utslipp og annet utslipp. Det er da selvfølgelig gledelig at det norske utslippet i fjor sank med 5,4 prosent. Men det er i beste fall en liten begynnelse dersom man faktisk begrenset utslippene bevisst og ikke bare fikk en reduksjon grunnet finanskrisen. Verden trenger nok heller at man i dette tiåret kan redusere utslippene i den vestlige verden med minst 80 prosent enn de 20 som enkelte mener bør være målet.

Sannsynligheten for at CO2 økningen og den derpåfølgende globale oppvarming vil være til langt større skade enn gevinst, er meget stor. Spesielt med tanke på at ingen av dagens levevesen, hverken planter, dyr, krypdyr, fisk eller mennesker har levd med en slik forhøyet CO2 andel i atmossfæren. Ei heller med de temperaturer vi har foran oss.