Artikkel om prestevigselens sakrament

Jeg har lagt ut en artikkel jeg skrev for fem år siden om prestevigselens sakrament. Dessverre husker jeg ikke i dag hvor og når den ble offentliggjort. Men jeg mener den passer fint sammen med det jeg allerede har lagt ut om sølibatet.