Mediestorm

Onsdag forrige uke fikk jeg for første gang oppleve hva det vil si å havne i en mediestorm. Grunnen var avsløringen av biskop Georg Müllers overgrep mot en mindreårig gutt. Det er en av de mest slitsomme dager jeg har opplevd. Jeg befant meg uavbrutt i telefonen eller i intervjuer ansikt til ansikt. Alle planene for dagen ble ødelagt. Men jeg opplevde journalistene i det store og hele som meget høflige og profesjonelle. Alle var virkelig interessert i å forsøke og forstå saken på riktigst mulig måte og fremstille den på tilsvarende måte.

Mange av våre medarbeidere i bispedømmet gjennomgikk tilsvarende erfaringer og for mange har dette gått over mange dager. Biskop Bernt Eidsvig ble i minst like stor grad utsatt for det samme. Ennå føler vi at skyene fra stormen henge over oss og vi undres over hva som ligger foran oss.

Jeg håper at det hele kan føre til en befriende opprydning. Dersom der er flere prester eller kirkelig ansatte og engasjerte som har begått et eller annet form for overgrep, unasett når det har funnet sted, må de alle som en bli fjernet fra sine stillinger og oppgaver. Kirken trenger ingen av disse i sin tjeneste.