SSCC i Argentina

Under ferieoppholdet har jeg også besøkt patrene fra min orden som arbeider her. Deres virke her var det som i sin tid førte til at jeg kom hit. Jeg var her i fra august 1998 og ut 2001. Men i dag er situasjonen helt anderledes enn den gangen og der hvor jeg var med på laget, arbeider vi ikke lenger.

I dag bor tre patres i «La Teja«, et «barrio» ved Rivadavia, et stykke vest for Morón i bispedømmet Merlo-Moreno. Det er to argentinere og en chilener som er der. Da jeg var der, lå Argentina under den tyske provinsen av ordenen, men i dag er det den chilenske provinsen som har ansvaret.

Det tar 40 minutter med buss fra sentrum i Morón til der patrene bor. Sognet de har heter «Virgen de la Paz» og dekker et større område enn der vi arbeidet. Men det er noe tynnere befolket, så man regner at det bor rundt 20.000 i sognet. Sognet har syv kapell for å møte menneskenes pastorale behov. Dessverre er de ikke store. I disse områdene her er det få som praktiserer, antageligvis grunnet mangel på energi og evne.

Patrene bor i et hus innenfor sognet. Det tilhører ordenen. En viktig side ved arbeidet i et sogn her, er å styrke de troende til selv å ta ansvar. I hvert kapell er det en gruppe personer med ansvar for hvert sitt område. Der er ansvarlige for kapellets tilstand, drift, økonomi, men også for katekesen, sakristiet, de ulike aktiviteter. Prestene kommer regelmessig sammen med disse ansvarlige for å styrke dem og utveksle erfaringer, feire messe, spise osv. Uten samarbeidet med legfolket ville tjenesten her blitt meget tung.

En interessant side ved arbeidet i sognet, er det som kalles familiekatekese. Tanken er at foreldrene undervises i innholdet for selv å kunne undervise sine barn. Barna kommer så sammen i sognet hvor det lærte kontrolleres og fordypes. Forberedelsene til Førstekommunion går over to år. Etter det første skrifter barna for første gang og etter det andre mottar de Førstekommunion.

I desember kommer patrene til å skifte sogn. Ordenen ønsker at de skal ha et større ansvarsområde, men vil også sende flere patres hit. Derfor skal de overta hovedsognet i Libertad, som ligger noe nærmere Morón. Men huset de har i La Teja kommer de til å beholde som et retrett- og møtested. Dessuten har de som tradisjon å tilbringe en del av mandagen sammen til messefering, oppbyggelige samtaler, studier og ro.

Det er en pater som er i en tidligere skole vi hadde, Emaús i Haedo, i bispedømmet Morón. Han er sjelesorger på skolen, en skole hvor der egentlig er forskjellige skoler innenfor det samme komplekset og som tilsammen har rundt 2.500 elever. I tilegg til skolen arbeider han også med rusmisbrukere i et eget prosjekt.

En gang i tiden var det rundt 30 patres i Argentina, i dag er det bare fire. Men jeg håper antallet vil økes noe i årene som kommer. Det er et interessant land å leve og arbeide i.