Scrivener – et skriveverktøy

Med årene utvikler man relativt faste arbeidsvaner. Men så oppdager man av og til gode verktøy som gjør enkelte typer arbeid enda enklere. For tiden prøver jeg ut «Scrivener«, et prosjektorientert skriveverktøy. I år skal jeg holde to fredragsretretter, en for prestene i Tromsø stift i slutten av august og en for søstrene på Lunden kloster i november. Scrivener synes så langt å være et godt hjelpemiddel i forberedelsen av retrettene.

Fordelen med Scrivener sammelignet med et tekstbehandlingsprogram som Word, er at det er lettere å samle og skrive innhold, uten å måtte tenke på sluttresultatet før senere. I noen av foredragene kommer jeg til å bruke material jeg har bearbeidet tidligere, mens andre vil være helt nye. Ved å dele opp tekstene i mindre enheter, blir sammenstillingen av innholdet mer fleksibelt. Alle deler samles i en perm. Dessuten kan man samle annet material i en egen mappe og ta inn elementer derfra. Det er meget enklere å holde oversikten over arbeidet og innholdet.

Når man skriver en tekst, kan man velge en fullskjermmodus som gjør at man kun ser «arket» man skriver på, på skjermen, tilsvarende Ommwriter og Byword som jeg har omtalt i tidligere innlegg. Men til forskjell fra disse, er Scrivener et avansert verktøy med langt flere muligheter.

Når alt er skrevet og ordnet, kan all tekst og eventuelt annet material kompileres til et ferdig resultat som f.eks. kan være en pdf-fil, en e-bok til Kindle, eller en vanlig Word-tekst.

En fordel jeg ser med Scrivener at det kan lette arbeidet med akademiske tekster. Det tillater også integrering med noen biblografiske pakker. Men dette vil jeg se nærmere på ved en senere anledning.