Det annet Vatikankonsil

I desember i år vil det være 50 år siden pave Johannes XXIII formelt innkalte Det annet Vatikankonsil med den apostoliske konstitusjon «Humanae Salutis«. Dokumentet ble ustedt juledag 1961. Neste år vil det så være 50 år siden konsilet begynte sine møter den 11. oktober 1962.

I den forbindelse går ble jeg intervjuet av en journalist som forbereder artikler rundt Den katolske kirkes situasjon i dag for Morgenbladet. Samtalen med meg dreide seg i stor grad om frigjøringsteologien og dens plass i Kirken. Journalisten hadde blant annet lest foredraget som ligger her på bloggen. Intervjuet blir en del av en større helhet og jeg vet ikke i dag om og når det blir offentliggjort.

Men det faktum at vi nærmer oss 50 års jubileet for konsilet bør inspirere mange til igjen å lese dets dokumenter og reflektere over denne viktige hendelsen for Kirken i moderne tid. Jeg kommer til å gjøre dette selv og jeg håper å kunne meddele meg om forskjellige emner i min blogg i tiden som kommer. Konsilet varte i over tre år, til den 8. desember 1965. Så det blir mulig å markere mange 50 års jubileer for enkelte tekster fra konsilet i årene som kommer.

I foredraget «Sølibatet i Den katolske kirken«, har jeg blant annet undersøkt hva nettopp Det annet Vatikankonsil sier om sølibatet. Dette kan være et eksempel for arbeidet med å studere hva konsilet sier og tenker til andre vesentlige spørsmål i vår tid.