Videoer med mine tanker

Det er blitt tatt opp noen videoer med meg nå mens jeg vikarierer i Bodø. Her får jeg legge ut tanker jeg har til ulike tema ved vår tro og lære. De ligger på St. Rita Radio under denne lenken: https://www.stritaradio.no/p-arne-marco

For meg er dette et nytt medium for formidling. Riktignok har jeg under pandemien holdt troskurs via Zoom, men da har jeg sett de jeg snakket med. Nå ser jeg i grunnen bare han som filmer meg, Clemens Cavallin. Idéen var hans og jeg er takknemlig for at han har gitt meg denne muligheten. Stort sett sier jeg alt i en sammenheng, som one-take. Men av og til kommer det inn forstyrrelser utenfra som fører til en kort pause eller en restart på et spesielt sted. Dette er klippet vekk. Videre er det Clemens som legger inn musikk og illustrasjoner til det jeg snakker om.

Jeg håper serien kan vekke glede og interesse!