Nytt foredrag: Kalt til tjeneste

Under foredrag på menyen har jeg lagt et innlegg jeg holdt i går for kandidatene til det permanente diakonat i Oslo katolske bispedømme. Innlegget skulle reflektere over det å være på vei til mulig ordinasjon og å være i en transformasjonsprosess, om rolleendring, endring av identitet og det å utforske sitt kall.

Selv om innlegget er rettet til disse kandidatene, er der tanker i innlegget som vil være av generell interesse og derfor har jeg valgt å legge det ut.

Foredrag: Om eutanasi

På torsdag den 10. november holdt jeg et foredrag om eutanasi i Katolsk Forum på Lillehammer. Foredraget er bygget på et tidligere innlegg jeg har holdt for Fransiskushjelpen og som har ligget her som en artikkel under artikler. Men jeg gikk gjennom materialet og la til nytt fra pave Johannes Paul IIs encyklika «Evangelium Vitae«. Foredraget er tilgjengelig fra menypunktet «Foredrag» på bloggen.

Foredrag: Om religionsfriheten

Under et seminar som ble holdt i dag i regi av Katolsk Akademi, holdt jeg et innlegg om Den katolske kirkens syn på religionsfriheten. Rammen for innlegget var på ti minutter, så teksten er ikke lang. Den er langt under menypunktet ‘Foredrag‘ og er gitt tittelen «Religionsfrihet – et innlegg«.

To foredrag lagt ut

Jeg har lagt ut to videre foredrag som jeg har holdt i år, et om frigjøringsteologi og sekter i Latin Amerika og et om bønn i vårt liv. Lenkene er under menyen «Foredrag» på siden.