Artikkel: Tanker om det onde

Redaksjonen i Den katolske kirkens ungdomsblad «Q» har bedt meg å skrive en artikkel med tanker om det ondes problem blant annet på bakgrunn av sommerens terrorhandling i Oslo og på Utøya. Den er å finne i menyen med artikler.