Isens vei

Et av tegnene på den globale oppvarmingen, er at isen mange steder på planeten er på retur. Jeg følger daglig satelittmålingene over isens utbredelse i Arktis. Dagens situasjon ser slik ut:

Havisens utbredelse i Arktis

Les mer «Isens vei»

Oppvarming?

Den sterke vinterkulden hos oss i nord får dessverre mange til å trekke den feilslutningen at der ikke er noen global oppvarming likevel. Sannheten er at det nettopp er den globale oppvarmingen som er skyld i kulden vi har. Den henger nemlig sammen med issmeltingen i Arktis og forskyvingen av luftstrømmene som følge av den. Med andre ord strømmer de kalde luftstrømmer som skulle vært over Arktis nedover Nordeuropa i stedet. Jeg følger de daglige målingene over isutbredelsen i Arktis fra to forskjellige satelliter og målinger. Begge viser at vi akkurat i disse dager har mindre is enn noen gang for disse dagene.

Les mer «Oppvarming?»

Klimakonferanse

Klimakonferansen i Cancun i Mexico er begynt. Det blir spennende å se hvor meget som kan oppnås, dersom noe oppnås i det hele tatt. Det helt avgjørende er at verdens land begynner med drastiske CO2 reduksjoner, i grunnen uavhengig av avtaler. Målet bør være at man innen utgangen av dette tiåret har redusert utslippet av CO2 til 10-15 % av dagens nivå. Det ville være det som gir oss en tryggest fremtid. Jo mindre reduksjonen i dette tiåret blir i forhold til dette, jo verre blir de klimatiske forholdene i tiårene som kommer.

Les mer «Klimakonferanse»

Et år climagate

I går eller i natt var det et år siden en mengde mail ble stjålet fra klimaforskere. Alle gjennomganger og undersøkelser av disse har vist at der ikke er noen svindel i klimaforskningen og at det stemmer de resultater som presenteres. Uavhengige institusjoner har gått gjennom alle tall fra måleinstrumentene, alle datasettene og finner ingen feil i materialet eller i alle kurver som er blir presentert av forskerne.

Les mer «Et år climagate»

CO2 til besvær

I går la jeg ut noen tanker rundt utbyggingen i Bjørvika og fremtidige forandringer grunnet havstigningen. I dag ønsker jeg å legge til noen tanker rundt CO2 fra mine studier og et foredrag jeg har holdt noen ganger med en Keynote presentasjon.

Les mer «CO2 til besvær»

Klimaforum med James Hansen

I dag inviterte Cicero og Sofieprisen til et klimaforum i Litteraturhuset. Da jeg har visst om James Hansen lenge og lest en del av det han har skrevet, ville jeg gjerne benytte anledningen til å høre ham. Han holdt det første foredraget med temaet «Natural and Human-Made Climate Change: How Do They Stack Up?» Det meste av stoffet var kjent for meg fra før, men dataene var selvfølgelig oppdatert. Presentasjonene han bruker, legger han gjerne ut på sin nettside på Columbia University og kan lastes ned derfra.

Les mer «Klimaforum med James Hansen»