Nye St. Olav – Søndagsbladet 131116

Kjære menighet,

kommende lørdag blir den nye St. Olav kirken i Trondheim vigslet av kardinal Cormac Murphy-O’Connor. Han er pave Frans legat. Da det dreier seg om en ny domkirke, blir det hele et nummer større enn vanlig.

Da min orden hadde ansvaret for Trondheim Stift fra 1931 til 2000, har flere av oss vært knyttet til stiftet for kortere eller lengre tid. Selv har jeg både i sin tid vært menighetsråds-medlem da jeg gikk på NTH, virket som diakon og senere tre år som sogneprest. P. Olav Müller har derimot vært sogneprest i over 30 år og er med. Fra Tyskland kommer p. Heinz-Josef Catrein, som nå er provinsial, men som kom til Norge allerede i 1986. Han har vært generalvikar, ungdomsprest og annet i årene i Midt-Norge. Tre polske medbrødre har virket i stiftet, p. Janusz Fura, avdøde p. Stanislaw Papciak og tidligere p. Robert Kanoza. Biskop Gerhard Schwenzer hadde ansvaret for stiftet fra 1974 til 1988. Alle som har virket i stiftet er invitert til å være tilstede ved den høytidelige anledningen.

Jeg har hatt mulighet til å besøke byggeprosjektet noen ganger på veien og det blir en flott kirke. Det er et helt annet bygg enn den forrige St. Olav kirken. Likevel likte jeg den gamle kirken. Det var der jeg oppdaget kallet og hvor jeg har tilbrakt mange timer i bønn og ettertanke. Og jeg likte faktisk fondveggen som Håkon Bleken laget.

Men den nye kirken er av en helt annen kvalitet konstruksjonsmessig sett og vil nok kunne stå meget lenger enn den forrige kirken. Dessuten er den et langt mer synlig vitnesbyrd på Den katolske kirkes nærvær i byen. Etter det jeg har forstått er meningen i byen til den nye kirken meget positiv.

P. Eystein er også med på vigslingen, så jeg ber om forståelse for at et par hverdagsmesser denne uken ikke vil kunne holdes.