Caritas – Søndagsbladet 290919

CARITAS HØSTAKSJONEN 2019: Gi en gave som metter!

For tredje år på rad øker antallet mennesker som sulter. Men din hjelp gjør en forskjell!

Hver eneste dag strever mødre og fedre rundt omkring på jorda med å skaffe nok mat på bordet til barna sine. 821 millioner barn og voksne er rammet av sult, mens neste to milliarder mangler mat i perioder. Hver eneste kveld går en av ni mennesker til sengs på tom mage. Riktig ernæring de første tusen dagene er viktig for barns utvikling og fremtid. Dårlig ernæring i denne perioden kan ha konsekvenser for hjernen og kroppen som varer livet ut. Mangel på mat eller feil mat fører ikke bare til lidelser og dårlig helse, men går også utover utviklingen på mange andre områder i samfunnet, som utdanning og arbeid. Derfor er kampen mot sult så viktig.

– For oss i Caritas er det å sørge for at barn får mat noe av det aller viktigste vi gjør. Det gir dem mulighet til å utvikle seg normalt, konsentrere seg på skolen og øker muligheten for at de får oppfylt sine drømmer for framtiden. Det sier Martha Rubiano Skretteberg, generalsekretær i Caritas Norge.

Å bidra til kampen for å utrydde sult og fattigdom i verden i tråd med FNs bærkraftsmål er hovedmålet for Caritas Norges internasjonale arbeid. I dag går utviklingen feil vei. For tredje år på rad var det i 2018 en vekst i antallet sultne og feilernærte i verden. Flesteparten av verdens fattige bor på landsbygda og er avhengig av landbruk for arbeid og inntektskilde, derfor mener Caritas at en stor del av løsningen på verdens sultproblemer finnes i en økt satsning på klimatilpasset jordbruk for småbønder.

– Caritas lærer bønder hvordan de kan dyrke mat mer effektivt, selv om konflikter og klimaendringer gjør landbruk stadig mer utfordrende. Og ikke minst: Våre prosjekter gjør at både foreldre og barn kan få et yrke som gjør at de kan klare seg selv, legger Skretteberg til.

Gjennom våre bistandsprogrammer gir vi opplæring i jordbruksteknikker som gir familier større avlinger og nok mat. De lærer om klimarobuste såkorn og nye måter å dyrke på. I noen av disse landene har vi også startet opplæring innen fiskeoppdrett, for å øke folks tilgang til viktige proteiner og gi dem større muligheter til å skaffe seg en inntekt. Vi arbeider dessuten for at småskalabønder skal få lettere tilgang til markeder, hvor de kan selge overskuddsmat. De fleste familier som deltar i våre matsikkerhetsprogrammer går fra ett til tre måltider per dag. Med støtte fra Norad og trofaste givere hjelper vi i dag 58 000 husholdninger i syv land.; Niger, Mali, DR Kongo, Zambia, Uganda, Colombia og Sri Lanka.

– Her hjemme i Norge har vi i årevis drevet påvirkningsarbeid for at Norge skal trappe opp sin innsats mot sult ved å øke støtten til landbruksbistand. Vi er derfor svært glade for at regjeringen før sommeren lanserte en ny handlingsplan for bekjempelse av sult. Økt satsing på matsikkerhet er noe vi har etterlyst lenge. En mye større innsats må til for å nå bærekraftsmål 2 om å utrydde sult innen 2030. Men handlingsplanen må følges opp med midler. Vi forventer at andelen norsk bistand som går til matsikkerhet og landbruks økes betydelig når forslaget til statsbudsjett for neste år blir lagt fram i høst, sier Skretteberg.

Norsk landbruksbistand ligger i dag på omkring 3-4 prosent av bistandsbudsjettet, ifølge en rapport fra FAFO. Skal vi klare å utrydde sult, må alle bidra.

– Din gave kan være forskjellen på om et barn går til sengs sulten eller mett. Du kan være forskjellen på om en mor igjen må se sitt barn legge seg med rumlende mage eller mett og klar for en ny morgendag. Du kan gi familier som din en ny framtid – tusen takk for din støtte, sier Martha Rubiano Skretteberg.