Roma – Søndagsbladet 080919

Kjære menighet,

jeg dro sist mandag til Roma for å delta ved den KATolsk-LUtherske SAmtalegruppes (KatLuSa) besøk til byen, ledet av biskop Bernt Eidsvig og biskop Kari Veiteberg. Besøket skulle først begynne tirsdag, så jeg benyttet anledningen til å besøke min ordens generalledelse i Roma. Det er alltid hyggelig å komme dit og bortsett fra én, er faktisk alle i huset yngre enn meg. Tirsdag formiddag fikk jeg en lengre samtale med vår pater general, Alberto Toutin SSCC, som var meget nyttig. Blant annet fikk jeg forklart hvor internasjonal vår kirke i Norge er og at det ville være enkelt for patres fra andre land og verdensdeler å finne gode pastorale oppgaver hos oss.

På ettermiddagen møttes vi så i KatLuSa i Domus Internationalis Paulus VI i sentrum like i nærheten av Piazza Navona hvor vi bodde alle ti. Vårt første besøk var i Det norske instituttet i Roma hvor vi ble tatt i mot av direktøren, Christopher Prescott. Vi fikk et innblikk både i instituttets historie og den aktuelle situasjonen. Det er for tiden mer studenter der enn noen gang tidligere, tidvis opp til 100.

Onsdag formiddag stod Vatikanet for tur, hvor vi først ble tatt imot av erkebiskop Arthur Roche i Kongregasjonen for Gudstjenesten og Sakramentsordningen. Det ble også meget interessant. Viktig å holde fast er at innholdet i messeboken uttrykker Kirkens tro og lære og kan ikke forandres uten videre. Prester som formulerer bønner fritt (dette skjer en del i Tyskland), begår misbruk av liturgien. Dessuten er det en bekymring at en del prester tar elementer fra den tridentinske liturgien inn i den nye messen, til tross for at pave Benedikt XVI uttrykkelig forbød det i dokumentet som åpner for feiringen av den tridentinske messen. Kongregasjonen forbereder en ny instruks til Kirken for å sette en stopper for ulike misbruk.

Etterpå var vi i Det pavelige råd for fremme av kristen enhet hvor vi bl.a. møtte presidenten, kardinal Kurt Koch. Noe av det kardinalen understreket er nødvendigheten av økumenisk praksis og bønn.

På ettermiddagen ble vi tatt imot av ambassadør Margit Tveiten i Den norske ambassadens residens i Roma. Vi hadde en lang og interessant samtale med henne om de politiske forhold i Italia og om immigrasjons- og flyktningekrisen.

Torsdag var vi først i den lutherske kirkes sentrale kontor hvor vi ble mottatt av Prost Heiner Bludau. De har bare 15 menigheter i hele Italia og er relativt sett en enda mindre minoritet i det katolske Italia, enn den katolske kirke er i det lutherske Norge. Sammen med ham dro vi så til den lutherske kirken i Roma som er bygget etter bysantinsk og neoromansk mønster for rundt 200 år siden og som er vakkert utstyrt med mosaikk. De tre siste paver har besøkt denne kirken.

Etterpå besøke vi Føderasjonen av evangeliske kirker i Italia og fikk en viktig innføring om immigrasjonsproblemene og kryssingen av Middelhavet. Deretter besøkte vi Caritas Internationalis hvor vi ble mottatt av generalsekretær John Aloysius og flere andre. På kvelden var vi så gjester hos St. Egedio ved Sta. Maria in Trastevere. Her hørte vi et interessant foredrag av direktør Leonardo Gialloerti om fred. Etterpå deltok vi i aftenbønnen i kirken og spiste aftens med noen av medlemmene.

Fredag formiddag sluttet besøket med en kort guidet tur til Panteon og opp til Capitol. En slik reise er viktig for vår gruppe, fordi det setter vår samtale i perspektiv, men hjelper også til å bli bedre kjent med hverandre. Et viktig fundament for den økumeniske samtalen.