Olje mm – Søndagsbladet 150919

Kjære menighet,

i dag har jeg noen praktiske informasjoner å dele med dere. Det første gjelder oppvarmingen i kirkeanlegget vårt. Den drives av en oljefyr som varmer radiatorvannet. Neste år blir det fra og med 1. februar umulig å få kjøpt fyringsolje av gammel type. Derfor har vi allerede i juni rustet om oljefyren til bioolje av 2. generasjon. Det er firmaet Lærum som i sin tid monterte oljefyren og som har serviceavtalen.

I mellomtiden har de fusjonert med et annet firma og heter i dag EnergiCo. De avtalte med Norsk Olje AS om å rense oljetanken for at vi kan bruke bioolje. Men disse kom ikke før den 4. september selv om de var bestilt i juni. Dessverre viser det seg at oljetanken er blitt for tynn og kan ikke lenger brukes. Den må altså skiftes. Det er det vi venter på nå. Den gamle tanken var på 16 m3. Men da vi kun bruker i overkant av 10.000 liter i året, vil det nok holde med en mindre tank, f.eks. på 12 m3. Det jeg ikke vet i dag er når skiftet kan finne sted, slik at vi kan bruke oljefyren igjen. Det begynner jo å bli en god del kjøligere, så det ville være fint å få satt den i gang igjen.

Vi har i dag vann som varmes elektrisk i varmtvannsberedere, så vi kommer ikke til å ha det for kaldt. Men det er nok bedre økonomi å la biooljen stå for oppvarmingen. For ikke å bruke for meget strøm, kommer jeg til å være forsiktig med oppvarming av rom som stort sett står tomme i uken for ikke å måtte bruke for meget strøm. Da de som kommer til messe gjerne har med yttertøy, har jeg foreløpig ikke satt på varmen i kirkerommet.

I går begynte katekesen på norsk igjen og det er alltid en glede å få se alle igjen. Spesielt er jeg glad og takknemlig for de voksne som er villige til å undervise de ulike klassene. Det er uvurderlig hjelp. Men akkurat nå mangler vi en kateket for 7. klasse. Derfor ber jeg om at en tar på seg denne oppgaven, eller jeg ber om forslag til hvem jeg kan spørre om dette. Gruppen er ikke stor, men er god.

Når det gjelder katekesen vi tilbyr, er det viktig å nevne at den kun kan være et tillegg til den oppdragelse i troen barna får hjemme. Katekesen er ikke bygget opp for å erstatte undervisning og oppdragelse i familien, men kan bygge på disse og styrke disse. Dessuten er det viktig for barna å få møte jevnaldrende katolikker og kunne utvikle vennskap mellom dem.

Kommende lørdag arrangerer vårt Katolsk Forum en retrettdag for menighetens medlemmer i St. Elisabeths lokaler og kirke på Eikeli. P. Erik Ruud og Sr. Annette Moltubakk CSJ har forberedt dagen. Påmelding til Rønnaug Aaberg Andresen enten ved kirkekaffen på Stabekk eller på mobil 916 80 823 eller e-post ronnauga@online.no innen 16. september, altså i morgen.

Katolsk Forum har dessuten gitt oss programmet for høsten. Det er hengt opp på oppslagstavlene i kirken og foran Mariasalen. Her er det interessante foredrag som kommer utover høsten og som vil være verdt å lytte til.