Diverse – Søndagsbladet 040916

Kjære menighet,

på kommende søndag vil biskop Bernt Eidsvig holde sin visitas i menigheten. Vi ønsker derfor å ha en utvidet kirkekaffe etter høymessen med både salt og søtt. Det legges ut en liste hvor man kan føre på hva man kan bidra med. Biskopen vil ha møter med menighetsrådet, finansrådet og prestene. Det er også mulig å be om en privat samtale med biskopen. Det må i så fall avtales med hans sekretær, Gunhild Ficarra, 23 21 95 08, senest i løpet av tirsdagen. Dreier det seg om saker, kan det meldes til menighetsrådet.

Mange av dere har sikkert lagt merke til at lyset i kirken ikke er som det skal. Det skyldes at vi har en alvorlig jordfeil. For å løse denne krisen midlertidig er noen kretser blitt sjaltet ut. Det ble målt så lite som 0,4 megaohm i systemet. Det bør helst være «uendelig», dvs. over 1000. Nå har vi klart å komme like over 1,07. Men det betyr at ikke bare tavlen, men at hele strømsystemet i kirken må skiftes ut. Det kan være kortslutninger grunnet manglende isolasjon i ledningene.

I løpet av uken vil det bli installert provisorisk lys i kirkerommet og videre kurser skal sjekkes. Samtidig er en elektroingeniør engasjert som konsulent, den samme som planla Villa Maria. Han skal planlegge det nye strømssystemet og belysningen både i kirke og menighetssal. I menighetsrådet snakket vi om at den beste tiden for en ombygging av alt sammen, vil være august neste år. Da er de fleste på feire og vi kan legge messene til Eikeli. I kirkerommet her må nok alle benkene tas ut for å kunne bygge opp stillaser. Benkene kan da pusses opp i mellomtiden.

Vi venter fortsatt på det nye lydanlegget. Det ble først sagt at det skal komme i august, men så er ikke skjedd. Ei heller ble hagen planlagt slikt det var ønsket, så her må nok en annen konsulent engasjeres.

Med et lite sukk må jeg nok innrømme at det er slitsom at svært lite blir utført til avtalt tid og man må vente og vente. F.eks. takket jeg ja til et anbud i mai på et nytt brannvernanlegg som er påkrevet i barnehagen på Eikeli. Men ennå har ikke firmaet som kommet med tilbudet vært i stand til å gjennomføre arbeidet.

På menighetsrådsmøtet på torsdag ble det nye rådet konstituert. Gunnar Markussen fortsetter som leder, mens Barbara Kowalska er blitt valgt som nestleder. Erik Morterud fortsetter som sekretær. Etter bispedømmets ønske skal menighetsrådets leder også være menighetens representant i Pastroalrådet, noe Gunnar Markussen er villig til. Jeg takker disse tre for at de tar på seg de spesielle funksjonene i rådet. De andre medlemmene i rådet er Dolores Bulacan, Van Cao Nguyen, Adam Rebosz, Zuzanna Teniuch og Anne Valtola.

Menigheten står foran et nytt ombyggingsprosjekt i det såkalte søstrenes hus på Eikeli. Vi har laget et forslag til en komité som skal nedsettes for dette, men da vi ikke har hatt mulighet til å snakke med de eksterne krefter som er påtenkt, kommer jeg tilbake til denne komitéens sammensetning når det er klart.