Kurs – Søndagsbladet 110916

Kjære menighet,

i programmet for denne uken kan dere se at jeg har satt noe jeg har kalt et fordypningskurs i katolsk tro. Kurset retter seg til katolikker som ønsker å ta opp ulike tema som berører oss som troende. Tanken er at jeg forbereder et innlegg til de ulike kvelder og at man etter en kort pause kan åpne for spørsmål, diskusjon og annet.

Noen mulige tema er «Guds Frelsesplan», «Kirken», «Sammenhengen mellom Det gamle og Det nye testamentet», «Bønn», «Åndelig lesning», «Legfolkets kall», «Sakramentene», «Skriftemålet», «Sosiallæren», «Laudato Si», «Livets avslutning – de siste ting». Meningen er at hver kveld har et avsluttet tema. Jeg er åpen for videre forslag til tema. Kurset kan fortsette neste år og videre etter behov og interesse.

En større utfordring har vært å finne datoer, da det er forskjellige ting som skjer utover høsten som jeg må være med på. Kurset er tenkt å skulle være annenhver onsdag aften klokken 19.00 etter aftenmessen. I dag ser listen slik ut: 14. september, 12. oktober, 2. november, 16. november og 30. november.

Temaet første aften vil være «Guds Frelsesplan». Meningen er å gi et panorama over helheten i denne for å ha en oversikt som kan være en hjelp til de videre tema.

En god del av temaene har jeg arbeidet med, andre vil kreve nytt arbeid. Men det er noe jeg gjerne gjør. Min bakgrunn er i tillegg til hovedfagstudiene i filosofi og teologi et utvidet studium i dogmatikk med lisensiat som grad. Dogmatikken er troslæren til Kirken og var et viktig fag i studiene.

Det er ikke tenkt å skulle være svært akademisk eller tungt forståelig, men å gi en hjelp til kunnskap og innsikt hva vi tror som katolsk kirke. Det kan være at meget eller noe vil være repetisjon fra tidligere undervisning, men jeg håper at formidlingen vil også åpne for ny erkjennelse og innsikt. Uansett forutsettes det ikke noen spesiell utdannelse for å være med.

Jeg håper dette kan være et tilbud som er interessant for mange og jeg ser frem til å møtes nå onsdag etter aftenmessen.

Et annet kurs jeg vil gjøre oppmerksom på, er det engelsktalende bibelstudiet om Jesaja på mandager kl. 10.00 i Villa Maria. Her er det ledige plasser.

Et tredje kurs er konfirmasjonsundervisningen. Vi har hatt et oppstartmøte med foreldrene. Men det er fortsatt mulig å melde seg på. Konfirmasjonsklassen er 9. skoleår. Konfirmasjonen er bestemt av bispedømmet til å være lørdag den 22. april neste år. Selve undervisningen begynner med en helg på Mariaholm den 23. – 25. september som er obligatorisk for alle. Vi har fått et fint team av ledere til helgen. Vi gjorde en meget god erfaring med å begynne undervisningen med en helg. Det sveiset gruppen bedre sammen. All informasjon blir lagt ut på menighetens nettsiden http://www.mariakirken.com. Der er det en link til påmeldingsskjema og alle datoer for undervisningen satt opp. Vi har også her plass til flere som ønsker å bli fermet.