St. Elisabeth – Søndagsbladet 150418

Kjære menighet,

denne gangen er Søndagsbladets tittelside forandret. Det gjenspeiler det faktum at fra og med i dag, den 15. april er Kristi Freds kirke på Eikeli blitt til St. Elisabeth som sentrum i en ny menighet med samme navn. Biskop Bernt Eidsvig valgte dette navnet for å ære St. Elisabethsøstrenes lange innsats i Norge. Andre søsterordner har kirker konsekrert til deres vernehelgen.

Om søstrene sakset fra deres egen nettside: «St. Elisabethsøstrene er en katolsk kongregasjon som ble grunnlagt i Schlesien i 1842.

De første søstrene kom til Norge i 1880, og det har siden blitt opprettet flere kommuniteter i landet.

Den første menigheten i Norge som henvendte seg til søstrene var St. Mikael i Hammerfest. Sogneprest Clemens Hagemann tok kontakt i 1879, fordi han trengte hjelp i menigheten. Det var ikke mange medlemmer, men det store området han skulle dekke gjorde det nødvendig med flere hender. Kongregasjonens priorinne svarte i første omgang nei. Hun var skeptisk til å sende noen til så små forhold så langt nord, og henvendelsen hadde heller ikke gått gjennom de offisielle kanaler.

I 1880 besøkte pater Hagemann søstrene i Berlin og Neisse. Under besøkte sistnevnte sted i mai møtte han fortsatt skepsis, men det ble enighet om at tre søstre som meldte seg frivillig kunne reise. I oktober reiste derfor sr. Claudia, sr. Serapia og Sr. Adelharda nordover sammen med Hagemann. De ankom Hammerfest den 13. oktober 1880.

Det gikk bra i Hammerfest, og snart kom det flere henvendelser. I september 1887 etablerte de seg i Trondheim, 1891 i Oslo og i april 1906 i Tromsø. De tok så ansvaret for sykepleien i Harstad i 1923. Der ble St. Elisabeth Hospital grunnlagt i 1927. I desember 1928 etablerte de seg i Tønsberg, og til sist kom en kommunitet i Lillestrøm i 1952.

Pr. 2017 har St. Elisabethsøstrene fire kommuniteter i Norge, i Hammerfest, Oslo, Tromsø og Tønsberg».

St. Elisabethsøstrene har allerede en lang og viktig tjeneste i Norge og det er rett og riktig å uttrykke en takknemlig for deres innsats ved at en sognekirke i bispedømmet er viet den hellige Elisabeth av Ungarn. På katolsk.no er det en lengre biografi om henne:

http://www.katolsk.no/biografier/historisk/elisaung.

I dag hører dere for første gang det nye orgelet som ble løftet opp (et tøft arbeid som dere kan se noen bilder fra på menighetens Facebook side) og koblet til på fredag. Det har nå 47 stemmer mot tidligere 25. Det har tre manualer og langt flere muligheter musikalsk sett. Dessuten er det blitt montert et nytt høytaleranlegg som skal gi bedre fordeling av lyden i kirkerommet. Men om det kan virke litt sterkt nå innledningsvis, skyldes det at det ikke ennå ikke er ferdig innstilt til kirkerommet.

For tiden blir dessuten skriftestolen fornyet. Vi venter ennå på noen nye dører. Ønsket er å gjøre den meget mer lydtett enn den har vært. Jeg håper også vi kan få montert en liten grønn og rød lampe på utsiden slik at de troende kan se om stolen er betjent og om den er ledig eller opptatt. Så da blir det tryggere å skrifte …