Kristi Legeme – Søndagsbladet 290516

Kjære menighet,

Kristi Legeme og Blod er den treenige Guds gave til Kirken. I følge Johannesevangeliet understreker Herren at den som spiser hans legeme og drikker hans blod, vil ha evig liv. Det evige livet er den største gave som kan gis. Gud skjenker oss noe som både sprenger rammene for vår menneskelige eksistens og åpner den for Guds virkelighet. Gud er evig og Han åpner evigheten for menneskene som nå befinner seg innenfor tidens og rommets rammer.

Etter Herrens død og oppstandelse feirer Kirken eukaristi for at de gaver vi bærer frem, brød og vin, kan forvandles transsubstansielt til Kristi Legeme og Blod. Det er Den hellige Ånd som bevirker dette i Kirken som er Hans virkes rom. Brødets og vinens vesen forvandles til Kristi Legeme og Blod ved Guds kjærlighet. Det er en uendelig kilde som aldri går tom.

Eukaristien står i sammenheng med natten da Herren ble forrådt. Det er Faderen som utleverer Sønnen til korsfestelsen for menneskene og inn i eukaristien for menneskene. Det er Herrens ”pro nobis”, ”for oss”. Det er derfor Herren fremsa takksigelsen: at Faderen gjør det som Sønnen selv får være med på å gjøre og som Den hellige Ånd kommer til å virkeliggjøre uten ende. Det er Treenigheten som er den handlende i eukaristien.

Det brutte brødet, som Herren selv er, deler han ikke bare ut; nei han gir dem som mottar det, oppdraget og makten til å gi seg hen slik han selv gjorde det. Derfor skal vi feire eukaristi til minne om ham slik at gaven vi får ikke blir til fortid som man tenker tilbake på, men som et stadig nytt nærvær hvor man retter blikket til Faderen med takk og i Sønnens navn bryter brødet og spiser Kristi legeme muliggjort gjennom Den hellige Ånds virke.

Å bryte det eukaristiske brødet kan ikke skilles fra Herrens død på korset, hvor hans liv ble brutt. Derfor er hver eukaristi en forkynnelse av Herrens død for oss. Oppstandelsen er innesluttet i det faktum at Herrens død bare kan bli nærværende dersom hans død allerede var en hendelse i den høyeste kjærlighets form. Bare oppstandelsen gjør eukaristien mulig.

Gjennom de eukaristiske gaver mottar vi Guds kjærlighet på en konkret måte hver gang. Det er mer enn et åndelig møte mellom Herren og oss. Ved å spise Herrens legeme og drikke Herrens blod inkorporerer vi Herren i vårt legeme. Dette er med på å forvandle oss innenfra, det er med på å aktualisere at vi døde og oppstod med Kristus i dåpen. Herrens legeme og blod er det mest verdifulle og det eneste verdifulle som finnes, fordi det er det eneste som gir evig liv.

Alt vårt blir for intet å regne holdt opp mot Herrens Legeme og Blod. Derfor feirer Kirken Herrens Legeme og Blod med en egen fest i Kirken. Ja, Herrens Legeme og Blod er Kirkens viktigste oppgave. Kirken er til for eukaristien, eukaristien er til for Kirken. Begge er dypt forbundet i en enhet.

Kirken er stedet hvor vi møter Herren i hans Legeme og Blod. Hans Legeme og Blod er i sannhet livets brød og livets vann som er kommet fra himmelen. I kommunionen mottar vi næring fra himmelen, blir vi møtt av himmelen.

Kommunionen blir oss gitt for å sende oss ut og være Kristi vitner ved vårt liv. Gud ønsker å samle alle mennesker gjennom Kirken. La oss derfor møte og motta Kristi Legeme og Blod i denne betydningen.