Program – Søndagsbladet 220516

Kjære menighet,

den kommende søndag 29. mai, vil vi feire Kristi Legemes fest på samme måte som i fjor. Det betyr at vi feirer tre messer på tre språk parallelt på Stabekk kl. 11.00. I kirken er messen på norsk, på plassen bak kirken er messen på polsk og på terrassen nede ved Villa Maria er messen på engelsk.

Etter messene går det en prosesjon med sakramentet fra kirken ut til alteret på plassen bak kirken. Der fortsetter den ned til alteret på terrassen. Derfra går den tilbake opp mot kirken igjen. Ved den gamle prestegården er det et alter forberedt av den vietnamesiske gruppen. Derfra går prosesjonen tilbake til alteret på plassen bak kirken før den til slutt vender tilbake til alteret i kirkerommet.

Etter at prosesjonen er avsluttet holder vi en menighetsfest nede ved Villa Maria og på kirkens område. Det blir mulighet for grilling. Bidrag i form av grillvarer, salater eller kaker, tas imot med takk. Vi kan gjøre det til en spleisefest hvor vi bidrar med noe hver.

Parken på den andre siden av Nyveien er også tilgjengelig for mulige aktiviteter.

Været ser ut til å vende seg til det bedre neste uke, så vi kan få en hyggelig tid sammen ute.

Dagen før, på lørdag den 28., er det igjen en pilegrimsvandring fra Tanum kirke til Haslum kirke. Den begynner kl. 12.00 på Tanum og varer fire – fem timer, alt etter tempoet vi går med. Det er to år siden forrige gang, et arrangement som var meget vellykket. Hos oss er Katolsk Forum med på arrangementet. Det ville være flott om mange tar seg tid til denne vandringen som følger gamle pilegrimsleder gjennom Bærum.