Pinse – Søndagsbladet 150516

Kjære menighet,

Pinsen er Den hellige Åndens fest og vår kirkes fødselsdag. Ånden og Kirken hører sammen på en særskilt og dyp måte. Det er ikke lett for oss å beskrive Den hellige Ånd som gjør det mulig å forstå den tredje personen i Gud fullt og helt.

Men én ting er sikkert, uten Ånden, Talsmannen, ville ikke vi vært menighet. Den hellige Ånd er det indre drivstoffet i Kirkens eksistens og liv. Ånden kommer fra Guds indre kjærlighetsrom og bærer denne kjærligheten inn i Kirken og ut i verden.

Vi vet at Den hellige Ånd spiller en aktiv rolle i Guds frelsesplan når Sønnen blir inkarnert og unnfanget av jomfru Maria. Vi møter Ånden ved Herrens dåp når han kommer til Sønnen. Sønnen og Ånden er sammen på når Herren gjennomfører sitt offentlige oppdrag som utsendt fra Faderen. Treenigheten er hele tiden ett.

På korset gir Sønnen Ånden tilbake til Faderen før han selv farer ned til dødsriket, stedet fra hvor Faderen vekker ham til oppstandelsens herlighet. Fra Faderen vender Sønnen tilbake som oppstanden til apostlene og skjenker dem Den hellige Ånd i tråd med løftet om at Faderen vil sende dem Talsmannen. Fra Gud strømmer Ånden uavbrutt inn i Kirken for å føre henne gjennom tiden til Gud. Ånden virker utrettelig for dette.

Ånden drev apostlene ut i verden og Kirken kunne begynne sin misjon som varer den dag i dag. Den hellige Ånd er levende i Kirken og virker i Kirken ved å gjøre sakramentene til de virkningsfulle tegnene de er. Sakramentene er en realitet hvor Gud møter enkeltmennesket og skjenker det sine frelsende gaver.

Men det er mer å si om Åndens virke. Den hellige Ånd tar bolig i oss i dåpen. Den hellige Ånd leder oss på livets vei til vårt mål, Gud selv. Det er Den hellige Ånd som beveger oss til å be, til å angre våre synder, til å gjøre godt, til å lese Skriften. Den hellige Ånd hjelper oss til å elske Herren og holde hans bud.

Slik kan vi overvinne synden i vårt liv og bli befridd til den nye friheten som Guds barn nyter. Da spiller det ikke noen rolle om legemet er undergitt døden så lenge ånden forblir levende ved Den hellige Ånd. Gjennom oppstandelsens herlighet vil vi motta det herliggjorte legemet vi skal leve med i Guds evige rike. Der herværende er som intet å regne mot det store som ligger foran oss. Det store som Gud har åpnet for oss gjennom frelsesverket. God Pinse!