Eikeli – Søndagsbladet 050616

Kjære menighet,

forrige søndag var det 160 som stemte ved menighetsrådsvalget. Jeg takker alle som var med å avgi sin stemme. De valgte er Barbara Kowalska (115 stemmer), Zuzanna Teninck (109), Gunnar Markussen (103), Adam Rebosz (98), Daniel Stachurski (96), Van Cao Nguyen (86), Erik Morterud (77) og Dolores Bulacan (72). Anne Valtola fikk færrest stemmer og ble ikke valgt.

Men som sogneprest har jeg mulighet å utnevne inntil tre medlemmer til ifølge statuttene for menighetsråd (http://www.katolsk.no/organisasjon/okb/regler/mr). Jeg utnevner derfor Anne Valtola til menighetsrådet. Hun har takket ja til det.

Dette har dessuten en spesiell grunn. Nylig har biskop Bernt Eidsvig tatt opp igjen idéen om å etablere en egen menighet på Eikeli. Det nye menighetsrådet vil derfor ha dette som en av arbeidsoppgavene i året som kommer. Da Anne Valtola har vært aktiv meget lenge på Eikeli, synes jeg det er viktig at hun er med på denne spesielle prosessen.

Allerede kommende tirsdag vil eiendomsavdelingen i Oslo Katolske Bispedømme ha en befaring av anlegget og etterhvert utarbeide en tilstandsrapport. Det blir nødvendig med en del vedlikeholdsarbeid og da spesielt i det såkalte søsterhuset.

Samtidig er det satt i gang undersøkelser over hvilke områder som bør tilhøre det nye sognet, både innenfor Bærum og fra Oslo. Det bør være en fornuftig fordeling i forhold til kirkens beliggenhet. Selvfølgelig er enhver fri til å gå til messe hvor man måtte ønske. Men man tilhører et sogn etter hvor man bor. Det er alltid stedets sogneprest som har ansvaret i forhold til kirkelige handlinger og annet.

Jeg tror det hele kan bli en spennende prosess. Ev av tankene som har spilt en rolle, er at det er litt rart å skulle leie kirkeanlegg fra Den norske kirke, når vi selv har et kirkeanlegg som brukes for lite. Hvordan bruken blir når Eikeli blir et eget sogn, må tiden få vise. Det viktig er å komme i gang.

Om det videre blir noe av det mulige prosjektet i Asker, vet jeg ikke i dag. Forsetter veksten av antall katolikker også i årene som kommer, vil det bli et stadig mer aktuelt spørsmål.

Et annet element i dette som vi i dag ikke vet svaret på, er hva de eventuelle sammenleggingene av kommuner kan føre til av forandrede sognegrenser. Det er f.eks. de som mener så kjekt at Bærum burde slås sammen med Oslo. Skulle det skje, ryker vel forbindelsene mellom Asker og Bærum. Eller Asker slår seg sammen eller blir slått sammen med andre kommuner. Her er det en del åpne muligheter per i dag.