Preken: Caritas seminar 24. april

I teksten fra Johannesevangeliet hører vi at Kristus forteller apostlene at han går til sin Fars hus for å gjøre i stand boliger. Gjennom oppstandelsen er han gått i forveien for oss, for å sette i stand disse boligene. Det forteller oss at vår Gud er en Gud som vil ha menneskene hos seg. Slik Faderen ved å vekke Sønnen fra de døde til oppstandelsen herlighet viser oss at døden ikke skal ha det siste ordet, forstår vi at Gud heller ikke ønsker å la oss bli i døden. Han ønsker at vi skal leve og det evig i hans himmel.

Thomas får høre at Herren er ”veien, sannheten og livet”. Han er veien som går fra Faderen til Faderen. Å følge Herren er å gå til Faderen med og i ham. Det er en vei som er i sannheten. Veien i sannheten er livet. Kristus er vei, sannhet og liv. Livet har han gitt gjennom sin død og oppstandelse. Sannheten har han forkynt og vist ved seg selv.

Som kristne har vi mottatt oppstandelsens gave allerede i dåpen. Dåpen skjenker oss det nye livet i Jesus Kristus og gjør oss til medlemmer av Kirken. Kristus innstiftet Kirken for å skjenke oss et rom hvor vi kan møte ham som ”veien, sannheten og livet”.

Boliger i himmelen viser til en eksistens som kan være analog til vårt liv her. Vi kan derfor tenke oss at den bolig vi skaper her, kan peke hen mot den fremtidige bolig hos Gud. Eller at den fremtidige bolig som er hos Gud, inspirerer oss når vi skaper vår bolig her.

Bolig kan vi tillate oss å forstå bredere enn bare spørsmålet om et hjem. Vi kan utvide begrepet ”bolig” også til å gjelde fellesskap og samfunn, det sted hvor mennesket lever og virker.

Det har vært en klassisk tanke i katolsk teologi at det er forbindelse mellom det himmelske Jerusalem med de evige boliger og det jordiske liv med de forgjengelige boliger på en slik måte at alt det vi gjør av kjærlighet her, går inn i det himmelske Jerusalems boliger.

Inn i den forståelsen kan vi plassere vår tjeneste og nestekjærlighet i Caritas. Vi gjør det for våre neste her og virker samtidig for det fremtidige frelsesrom som ligger foran oss. Det kan bli en enhet som er knyttet sammen gjennom kjærlighetens lys og kraft. Det er en tjeneste som alle kan ta del i, uansett fra hvilket land og kultur en kommer, og som samfunnet må la alle få ta del i.

Forankret i Kirkens sosiallære og fellesskap vil det karitative arbeidet være med på å fornye jordens åsyn og gjøre verden til et mer menneskelig sted å være. En tjeneste bygget på vår Herre Jesus Kristus, er en sann tjeneste som er vei og liv.

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s