Preken: Caritas seminar 24. april

I teksten fra Johannesevangeliet hører vi at Kristus forteller apostlene at han går til sin Fars hus for å gjøre i stand boliger. Gjennom oppstandelsen er han gått i forveien for oss, for å sette i stand disse boligene. Det forteller oss at vår Gud er en Gud som vil ha menneskene hos seg. Slik Faderen ved å vekke Sønnen fra de døde til oppstandelsen herlighet viser oss at døden ikke skal ha det siste ordet, forstår vi at Gud heller ikke ønsker å la oss bli i døden. Han ønsker at vi skal leve og det evig i hans himmel.

Thomas får høre at Herren er ”veien, sannheten og livet”. Han er veien som går fra Faderen til Faderen. Å følge Herren er å gå til Faderen med og i ham. Det er en vei som er i sannheten. Veien i sannheten er livet. Kristus er vei, sannhet og liv. Livet har han gitt gjennom sin død og oppstandelse. Sannheten har han forkynt og vist ved seg selv.

Les mer «Preken: Caritas seminar 24. april»