Besøk fra US Marines i Bodø

Her i Bodø har det vært rundt 800 soldater fra US Marines som har deltatt på øvelsen Cold Response. Allerede for flere uker siden fikk jeg besøk av feltpresten oberstløytnant p. David Dagle og Chief Warrant Officer 4 James W. Domorod. De pleier å besøke den lokale katolske kirken og eventuelle katolske institusjoner. Vi snakket en del om mulighetene i Bodø og vi ble enige om et besøk i menigheten under en messe og også et skolebesøk. Det eneste som tok en tid å få til var å finne en dato som passet.

På høytiden for Herrens bebudelse den 25. mars kom de begge med noen soldater til messen om aftenen. P. Dagle koncelebrerte messen.

U.S. Marines and Norwegian civilians hold a catholic service together to reinforce strong bonds between the U.S. and Norway during Exercise Cold Response 2022, March 26, 2022. Exercise Cold Response ’22 is a biennial Norwegian national readiness and defense exercise that takes place across Norway, with participation from each of its military services, as well as from 26 additional North Atlantic Treaty Organization allied nations and regional partners. (U.S. Marine Corps photo by Cpl. Eric Ramirez)

Etter messen tok vi et bilde med alle som var tilstede i messen og jeg fikk overrakt en «coin» til minne av CWO4 Domorod om besøket.

(U.S. Marine Corps photo by Cpl. Eric Ramirez)
(U.S. Marine Corps photo by Cpl. Eric Ramirez)

Torsdag den 31. mars kom CWO4 Domorod på skolen med en gruppe soldater fra US Mariens og en feltprest og en soldat fra US Navy. Feltpresten er metodist. Besøket begynte kl. 08.30 og varte til tovltiden.

Elevene ble delt opp i tre grupper som fikk besøk etter hverandre. Delingen var 1.-4. klasse, 5.-7. klasse og 8.-10. klasse. Etter en innføring og presentasjon i hver gruppe, fikk elevene anledning til å stille spørsmål. Det ble mange spørsmål og jeg var imponert over hvor flinke og disiplinerte de var. Det var ikke noe å utsette på engelskkunnskapene. Blant annet kom vi også inn på moralske og etiske spørsmål rundt militæret og krig.

Fotografen, korporal Eric Ramirez, var med oss også denne gangen, så her er noen bilder fra skolebesøket:

U.S. Marines and Sailors talk to Norwegian students about what the U.S. and military life is like for U.S. Marines during Exercise Cold Response 2022, Bodo, Norway, March 31, 2022. The Marines and Sailors are assigned to II Marine Expeditionary Force. Exercise Cold Response ’22 is a biennial Norwegian national readiness and defense exercise that takes place across Norway, with participation from each of its military services, as well as from 26 additional NATO allied nations and regional partners. (U.S. Marine Corps photo by Cpl. Eric Ramirez)
Feltpresten forklarer. (U.S. Marine Corps photo by Cpl. Eric Ramirez)

For oss i Bodø ble det spesielt at øvelsen var samtidig med Russlands angrep på Ukraina og invasjon der. Øvelsen krevde meget aktivitet av fly og helikopter. Da de brukte basen i Bodø, var det dager med mye aktivitet. Slikt sett tror jeg det var godt for elevene å få snakke med soldatene og få gjøre seg noen tanker rundt spørsmålene om militæret og hvordan man beskytter freden. Akkurat nå opplevde vi det som betryggende å ha nærheten av NATO under øvelsen i Nordnorge.