Preken: Palmesøndag C

Herren rir på en fole inn i Jerusalem. Dette gjør han helt bevisst. Han viser hvor dypt fortrolig han er med Skriften og dens oppfyllelse. Sakarja profeterte at en fremtidig sønn av David skulle ri inn i Jerusalem på et esel slik Salomo, Davids sønn, gjorde det ved sin kroning: «Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier, fattig er han og rir på et esel, på en eselfole» (Sak 9,9).

Jesus ankommer byen på kongelig vis. Fariseerne føler seg provosert. Men Jesus som opptrer messiansk kongelig, provoserer ikke bare jødene, men også romerne. Keiseren er den øverste herre. Alle andre kunne utgjøre en fare for opprør.

For å latterliggjøre Herren, satte de derfor opp en plakat over ham der det stod «Denne mannen er jødenes konge». De forstår ikke hvor rett de hadde. Men Jesus Kristus er ikke bare jødenes konge, han er verdens konge. Han er en konge på en helt annen måte enn de verdslige konger. For Kristi rike er ikke av denne verden, men er Faderens evige rike. Derfor er Kristus den eneste sanne konge, fordi han kan skjenke sine borgere ekte nåde, tilgivelse og det evige liv.

En person får «audiens» hos vår herre, forbryteren som er korsfestet ved Herrens side. Han henvender seg til Herren som en undersått til en konge med en ekte bønn: «Jesus, husk på meg når du kommer med ditt rike». Han forstår at Herren ikke har gjort noe galt, at det er en dyp forskjell mellom Herrens lidelse og hans egen lidelse. Forbryteren vet at han må lide for det han har gjort, mens Herren lider uten å ha gjort noe galt. Han ser skiltet over Herrens kors om at han er jødenes konge. Med sin bønn viser han at han har forstått noe av hvem det er han er korsfestet ved siden av. Han håper at Herren har et rike som han kan bli med i. Han ser Messias i Herren.

Forbryteren får derfor den store gleden å bli tatt inn i en nåde som strømmer fra lidelsen på korset som tilgir forbryterens synder og Herren kan skjenke ham løftet om at han allerede i dag vil få være med i paradis. Hvilket tilsagn like før døden inntreffer! Hvilken konge Herren er! La oss i disse dager gå med Herren, vår konge, inn i Jerusalem og følge ham til hans lidelse, kors, død og oppstandelse. La oss bli omfavnet av nåden disse hellige dager inneholder og glede oss til den kommende påskehøytid.