WordPress kom med et svar

Som dere ser fikk jeg til å legge inn den siste prekenen gjennom en midlertidig løsning. De er klar over problemet jeg beskrev og de arbeider med en løsning. Men det ser ut til å være komplisert, så jeg må benytte omveien de viste meg enn så lenge.