Preken: 8. Søndag i kirkeåret C

«For munnen bærer frem hva hjertet er fullt av» sier Kristus som avslutning på dagens evangelium. Denne setningen kan forandres. For å forstå hvordan, vil jeg dele med dere den følgende lille fortellingen:

Trett går en gammel kvinne gjennom parken. Hennes vei fører henne forbi en lekeplass for barn. Der er det mange barn som leker. De er fullt opptatt i sandkassene. En vakt står like i nærheten og passer på.

Den gamle kvinnen ser på barna. Plutselig bøyer hun seg, tar opp noe og gjemmer det i sitt forkle. Med en gang kommer vakten og spør: «Hva er det du har gjemt i ditt forkle?» Kvinnen reagerer noe forvirret. Hun kan ikke finne et svar med en gang.

Vakten tenker: «Hun har kanskje funnet en lommebok og vil ikke gi den fra seg.» Han truer henne: «Jeg må be deg komme med meg, hvis du ikke med en gang sier hva du har gjemt i forkleet.» Da tar hun langsomt frem et glasskår og viser det til vakten. Overrasket spør mannen: «Hva vil du bruke det til?» Kvinnen svarer: «Jeg tenkte bare at jeg vil ta det vekk, slik at ikke barna kan skjære seg på det.» «Unnskyld!», sier vakten.

Den innledningsvis nevnte setningen kan f.eks. omdannes på denne måten: «For hånden gjør det hva hjertet er fullt av!» Fortellingen om den gamle kvinnen viser oss det. Antageligvis kommer bare en som gjør seg tanker om andres ve og vel på det å ta opp et glasskår for at ikke barna skal skjære seg. Det kvinnen gjør viser hennes holdning. Det viser hvordan hun er på innsiden. Evangeliet beskriver denne erkjennelsen i bildet på et godt tre, som bærer god frukt.

Herren utfordrer dem som lytter til ham til å gjøre to ting: han oppfordrer dem til å betrakte seg selv kritisk og å ta seg i akt for falske lærere og profeter. I denne sammenhengen bruker han bildet på det dårlige treet, som ikke kan bære god frukt, eller tornekrattet som man ikke kan høste vindruer fra. Dette bildet viser til det faktum at et menneskes vesen uttrykker seg i det det sier og det det gjør. Den som bare snakker dårlig og hatefullt om andre, den som er hensynsløs og bare tenker på sin fordel, kan ikke være et godt menneske.

Og dersom vi tar Kristi advarsel på alvor, da er heller ikke en slik person noen å omgås. Personen kan influere oss på en negativ måte og forlede oss til å handle på samme negative måte. Undersøkelser om voldsvideoer viser at det vi lar påvirke oss eller lar komme inn i oss, har innflytelse på det vi gjør. – For munnen bærer frem hva hjertet er fullt av. Eller hånden gjør hva hjertet er fullt av. For oss betyr advarselen å ta seg i akt for falske lærere og profeter: «Se godt på de menneskene dere vil gjøre dere til venns med. Tenk over, hvem dere ser på som et forbilde og hvem sine råd dere følger. Som den gang gjelder det i dag. På deres frukter skal dere erkjenne dem.» I det hva de sier og gjør viser de hvilke holdninger de har.