Preken: Marias uplettede unnfangelse

Advent er en mariansk tid hvor vi venter i en voksende glede på Frelserens fødsel. Vi kan forestille oss hvor stort det hele som skjer den unge Maria må ha vært for henne. Engelen Gabriel kommer med varsel om at hun skal bli mor til Guds Sønn, at hun er utvalgt av Gud til å være Gudsføderske (theótokos). En forunderlig vis avgjørelse av Gud for at Sønnen skal kunne fødes som et menneske i full betydning av ordet.

Menneskeheten frelses ved at Gud selv i Sønnen trer inn i den menneskelige naturen for å restaurere den. Slik én, Adam, hadde ført hele menneskeheten inn i synden gjennom sin ulydighet mot Gud, fører én, Kristus, menneskeheten ut av synden gjennom sin lydighet til Faderen.

Men Sønnen skulle fødes av en kvinne av menneskeheten med vanlige foreldre, ifølge tradisjonen med navnene Joakim og Anna. Hvordan skulle Sønnen da kunne fødes inn i menneskeheten uten å være en del av menneskehetens arvesynd? Det kan kun forstås gjennom ved å betrakte Den Hellige Ånds vare og kloke handling.

Den Hellige Ånd bevirket den uplettede unnfangelse av Maria i hennes mor Anna. Marias dype sannhet er gitt henne av Gud, ikke for hennes, men for Sønnens skyld. Slik og kun slik kan Gud tre inn i vår virkelighet som sann Gud og sant menneske i Sønnen. En person i to naturer. Lik oss i alt bortsett fra i synd. Synden er en umulighet for Sønnen som er i enhet med Faderen i Den hellige Ånd. Advent, jul, menneskevordelsen, inkarnasjonen: alt er Treenighetens felles prosjekt. Alt åpenbarer Guds herlighet.

Finnes det noe herligere bilde enn den gravide Maria som bærer frem Guds Sønn? Kan man forestille seg en dypere og mer konkret forbindelse mellom et menneske og Gud? Maria er kvinnen som har levd mysteriet dypere enn noen annen person og som gjemte alt i sitt hjerte. Et hjerte som i dag lever i Guds himmel. Kan man virkelig la være å elske og ære henne? La oss senke oss ned i den dype gleden av forventningen om Guds Sønns fødsel og la blikket hvile i adventskransens flakkende lys og la oss bevege av den utrolig vakre veien Gud har valgt for å nå oss. En skjønnhet som sprenger all menneskelig forestilling om skjønnhet. Finnes det noe mer vakkert enn vår Gud?