Slutt – Søndagsbladet 130920

Kjære menighet,

dette blir den siste utgaven av Søndagsbladet skrevet av meg. Om og hvordan det vil fortsette, vet jeg ikke i skrivende stund. Men jeg håper det vil kunne fortsette. Tilsammen har jeg laget 345 Søndagsbladet i de syv årene jeg har vært i menigheten. Alle ligger lagret på data. Søndagsbladet er laget med programmet Pages på Apple. Det er et program som er mer et Desktop Publishing program enn Word og gjør det enklere å lage denne typen trykksaker.

I årenes løp har det blitt mange innholdsmessig ulike tema på bladets forsider. Det har ikke alltid vært like lett å komme på et tema. Men likevel har jeg nesten alltid klart å komme i mål med eget stoff.

Det er en god utfordring å forsøke og behandle tema på en begrenset plass. Dessuten er det en god øvelse å formulere seg skriftlig. Til vanlig synes jeg nemlig det er meget enklere å legge frem innhold på muntlig vis. De som har vært med meg på de senere årenes troskurs har nok lagt merke til det.

Den kommende tirsdag er den siste dagen jeg er sogneprest for menigheten. Jeg har vært sogneprest i nøyaktig syv år i og med at jeg ble utnevnt den 16. september 2013. Men allerede i januar det året ble jeg medlem av byggekomitéen for ombyggingen av Villa Maria. Det prosjektet preget den første tiden i menigheten. Heldigvis ble det gjennomført til planlagt tid og i løpet av sommeren 2014 kunne fire patres fra ordenen flytte inn her. Bygget var blant annet innredet for at en kommunitet av ordensprester kan bo her.

Dessverre ble ordenens nærvær trappet ned og fra og med august 2018 var jeg eneste pater igjen i huset fra vår orden. Til samme tid kom p. Adam til menigheten og den polske sjelesorgen kunne fortsette. Jeg er glad for alt p. Adam har gjort for de polske medlemmene av vår menighet og jeg takker ham for det.

I tiden jeg har vært her har jeg også hatt et godt samarbeid med p. Eystein. Han var ennå diakon den første tiden men ble så presteviet 1. februar 2014. Vi har hatt et godt samarbeid med en god arbeidsfordeling og jeg er meget takknemlig for dette.

De syv årene jeg har vært her er blitt den lengste tiden jeg har vært i en menighet som prest og jeg er glad og takknemlig for alt gode jeg har opplevd. Mange har vært med for å gjøre dette mulig og jeg vil gjerne på denne måten uttrykke en takk til samtlige som har samarbeidet og gjort en innsats på en eller flere måter og områder. Dette gjelder også de ansatte som har vært verdifulle å ha i temaet og som har vært viktige for den daglige driften av menigheten.

Om en tre ukers tid gir jeg meg på vei mot Tromsø. Stiftet der vil at jeg kjører en nyinnkjøpt bil nordover. Akkurat nå er planen at stiftets økonom kjører med meg oppover slik at vi kan dele på kjøringen. Mine ting fraktes med et flyttebyrå. Så for tiden forsøker jeg å pakke så godt som mulig, men også å kvitte meg med meget. Jeg har latt det står igjen en god del bøker i samtalerommet, i menighetssalen og etter planen også i bokhyllene i det gamle huset. Jeg har ikke hjerte til å kaste bøker selv om jeg ikke får plass til alle i Tromsø. Jeg håper en del kan være til glede for menigheten.

En liten informasjon tilslutt: den nye oljetanken er snart i drift. Den fylles i de nærmeste dager og skal ennå kobles til fyren. Men dessverre har det vært mer lekkasje fra den gamle tanken og det må nok settes i gang et eget saneringsarbeid av grunnen i et videre område rundt.

Guds velsignelse og alt godt til dere alle! La oss forbli forbunden i bønn.

Med vennlig hilsen p. Arne Marco Kirsebom SSCC KCHS, Sogneprest.