Ansvar? – Søndagsbladet 300820

Kjære menighet,

min ferie er ennå ikke avsluttet. Men da jeg ikke kunne reise ut av Norge i år har jeg blitt i landet. Jeg har i tiden som har gått vært i Arendal, Kristiansand, Stavanger, Åros og Lillehammer og besøkt kollegaer, venner og kjente. Fortsatt har jeg noen dager igjen av ferien som jeg kommer til å tilbringe her hjemme på Stabekk. I ukene som kommer har jeg meget å rydde og pakke.

For en tid tilbake fikk jeg tilsendt kopier av dekretene som ble utstedt av biskop Bernt Eidsvig med utnevnelsene av patrene Anthony Erragudi SVD og Piotr Sledz SVD. Av dekretene går det frem at begge overtar ansvaret for vår menighet fra den 15. september med alle rettigheter og plikter, samtidig med at jeg løses fra min stilling som menighetens sogneprest.

I uken som gikk fikk alle prestene på tirsdag en mail fra biskopen om at han utnevner Mgr. Torbjørn Olsen til sogneadministrator for menigheten vår fra den 16. september. Utnevnelsen er foreløpig begrenset til årets utgang skriver biskopen. Videre heter det at Mgr. Olsen kun skal overta det administrative ansvar, men ikke det liturgiske ansvar. Men en sogneadministrator har begge ansvarsområdene. Mgr. Olsen beholder i denne tiden alle de andre oppgavene han har.

Jeg ble overrasket over denne utnevnelsen da det nå er tre prester som er utnevnt til å overta ansvaret for menigheten. Jeg skrev derfor biskopen en mail på torsdag og spurte om utnevnelsen av Mgr. Olsen betyr at de to andre utnevnelsene er kalt tilbake. Men per nå har jeg ikke fått svar på mitt spørsmål.

Jeg vet ikke hva dette kommer til å medføre konkret. Førstkommende torsdag kommer vi alle til å møtes her for å snakke sammen. Viktig er det å definere hvem som er Daglig leder i henhold til Brønnøysundregisteret og som skal ha adgang til bankkonti etc. Det dreier seg også om relasjonen til alle firma som er involvert i menighetens tekniske sider. Men selvfølgelig vil vår samtale også dreie seg om det pastorale og dimensjonene ved det kirkelige livet.

P. Eystein Freuchen vil redusere sitt arbeid til en 30% stilling, mens p. Adam Wróblewski C.PP.S skal arbeide med den polske sjelesorgen i Drammen fredag, lørdag og søndag.

Et helt annet tema er at vi som samfunn fortsatt er plaget av pandemien. På min reise har jeg erfart at to av menighetene jeg har besøkt, bare vil begynne katekese for de barn som skal ha Førstekommunion neste år og de ungdommer som skal fermes. De andre må vente til senere. Dette skyldes at menighetens katekese vil også være underlagt smittevernskrav.

Dersom vi her på Stabekk skal tilby katekese for alle klasser igjen fra starten av, vil antall som kan delta være redusert i forhold til det som er vanlig, fordi vi må holde en meters avstand mellom barna i undervisningen. Dessuten må de ha mulighet til å vaske sine hender og få bruke antibac. Videre må alle som hver gang kommer til katekese og påfølgende messe bli skrevet inn i lister/hefter. Akkurat her og nå vet jeg ikke hvordan det blir i praksis. Våre kateketer gir undervisningen på helt frivillig basis og jeg vet ikke om det er riktig å forvente at de skal være oppmerksomme på smittevernet.

Det er i den senere tiden kommet frem at barn blir smittet og kan være bærere av smitte selv om de selv ikke nødvendigvis blir syke, eller bare lett syke. Jeg synes vi ikke bør risikere at noen blir smittet i menighetens aktiviteter.