Corona – Søndagsbladet 020820

Kjære menighet,

Coronaviruset fortsetter å prege vår verden. Min reise i ferien er nå kansellert og jeg venter på en refusjon som skal komme senest innen 90 dager. Så i år kommer jeg til å feriere rundt i Sørnorge, men med base fra Stabekk.

En av de store utfordringene med pandemien er de ulike tilnærmingene landene har valgt for å beskytte seg eller ikke. Det er pussig å se hvordan politiske oppfatninger fører til så forskjellig handling. Enten til det gode eller det skadelige for de ulike folk. Situasjonen i dag er fortsatt så uoversiktlig at det er vanskelig å ha noen formening om hvor lenge vi kommer til å måtte leve med begrensninger. Noen mener det kan ta både et og flere år før vi har kontroll med pandemien. Dette betyr mange forandringer for samfunnene.

I går står det at nye smittede i Norge er hovedsakelig smittet i utlandet. Det betyr at mange tok en risiko ved å reise til utlandet. Dette er nok året hvor man bør bli i Norge uansett.

Det spekuleres i hvordan viruset er oppstått. Per i dag tror jeg ikke at det kan være kunstig laget. Men om det kommer rett fra dyr til mennesker, eller om det er kommet fra et laboratorium hvor det har vært isolert og forsket på, er et annet spørsmål. Er smitten gått direkte fra dyr til mennesker, reiser det spørsmål om hvordan vi mennesker forholder oss til dyreverden.

Jeg mener at det vi er vitne til henger sammen med at mennesket ikke ønsker å forstå seg selv som en del av naturen, men heller som et vesen som kan beherske naturen. Dette er nok et selvbedrag som er grunn til at vi ødelegger så meget av naturen. Det ser nemlig ikke ut til at vi har den hele og fulle forståelse av naturen og kan derfor ikke unngå å skade den. Det er ikke naturen som hevner seg på oss når en pandemi bryter ut, den avslører menneskenes manglende tilpassningsevne til naturen vi tilhører.

For tiden forskes det febrilsk på å finne en vaksine på mange steder i verden. Noen har allerede startet testing. Men likevel kommer det til å ta lang tid før den blir allment tilgjengelig, i beste fall til høsten neste år. Det kan godt være at smittevernsreglene vil følge oss også inn i det neste året.

Det er vanskelig ennå å overskue hva det vil bety for menighetens liv fremover. Det er godt mulig at katekesen som begynner i september vil ha redusert plass grunnet smittevern. Vi vet ikke om det vil bli innført strengere regler igjen, da mange ser ut til å slappe av på reglene for tiden. Det meldes om økning i antall smittede i mange land og igjen var det et nytt dødsfall i Norge, det første på mer enn to uker. Det vurderes nå blant annet om det skal innføres munnbind på kollektiv transport.

Foreløpig er det planlagt at vi starter med katekese i september og at vi vil feire Førstekommunion med barna fra våren den 19. september. Barna deles i to grupper av hensyn til smittevernreglene.

I går fikk alle prester streng beskjed fra generalvikaren at vi må fortsatt føre inn alle som kommer til messer og at det kun er mulig å ta imot kommunionen i hånden. Om noen ikke ønsker det, må man avstå fra kommunion fremfor å ta imot kommunionen i munnen.

Det er dessverre mulig at dette kommer til å gjelde ut året. Noe viktig vi kan gjøre nå, er å be for alle som forsker på viruset og søker å finne en vaksine. Dessuten ber vi etter de fleste messene tre «Hill deg Maria» for alle syke og døende.