Fredens dronning – Søndagsbladet 120720

Kjære menighet,

på torsdag den 9. juli feiret vi minnedagen for «Vår Frue av Freden», eller Maria, Fredens dronning. Det er en minnedag som har en tilknytning til min orden, Kongregasjonen av Jesu og Marias Helligste Hjerter (SSCC). I sentrum står en liten figur som står i ordenes klosterkirke i Rue de Picpus i Paris.

(De følgende historiske beskrivelser stammer fra Fr. Louis Yims artikkel «The Saga of Our Lady of Peace» offentliggjort den 7. april 2014 i Hawaii Catholic Herald. Fr. Yim var arkivar og historiker i bispedømmet Honolulu og er nå pensjonist). 

Figuren som er knapt 30 cm høy, er skåret ut av et ukjent mørkt hardt treslag på begynnelsen av 1500-tallet i Frankrike. Den skal ha vært bestilt av en Jean de Joyeuse og gitt i bryllupsgave til hans unge brud, Francoise de Voisins. Figuren er laget i en typisk renessanse stil. Maria er meget vakker i en gresk kjole og hun holder Jesusbarnet på hennes venstre arm. I hennes høyre hånd er det en olivengren, symbolet på fred.

Figuren ble kjent som «Jomfruen av Joyeuse» og ble æret i familien i årene som fulgte. I 1570 skal barnebarnet til Jean og Francoise, Henri de Joyeuse, fått figuren. Dessverre opplevde Henri at hans unge hustru, Catherine, døde tidlig og han bestemte seg for å gi livet en ny retning som fikk konsekvenser for «Jomfruen av Joyeuse». Rundt 1588 trådte han inn hos kapusinerne i Paris hvor han ble resten av livet.

Men da han trådte inn i klosteret tok han med familiens figur. Den ble der de neste 200 årene.

I disse to århundrene ble denne hellige figuren æret av befolkningen i regionen. Med olivengrenen i hånden ble hun etterhvert kalt Notre Dame de Paix – Vår Frue av Freden. Populariteten hennes ble stadig større. I 1657 bygget kapusinerne et større kapell grunnet den stadig større tilstrømningen. Samme år ble figuren velsignet og æret av den apostoliske nuntius. Kong Ludvig XIV var tilstede og en mengde mennesker. Datoen var den 9. juli. Pave Alexander VII bestemte at dette skulle bli datoen for å ferie Vår Frue av Freden.

Den franske revolusjonen som brøt ut i 1789 og alle urolighetene som fulgte i Paris førte til at kapusinerne valgte å forlate sitt kloster. De tok med seg figuren for å redde den fra de plyndrende mobber. Så Vår Frue av Freden ble holdt skjult for en tid.

Men da freden var gjenreist i landet, tok en from kvinne, Madame Coipel, figuren med seg fra gjemmestedet og gav til hennes åndelige veileder, en prest i Paris, vår ordens grunnlegger Marie-Joseph Coudrin SSCC. Ordenen grunnla han i 1800 sammen med Moder Henriette Aymer de la Chevalerie SSCC. Den 6. mai 1806 ble Vår Frue av Freden plassert i ordenens kapell i Rue de Picpus. Her har hun nå vært i mer enn 200 år. 

På hundreårsdagen for plasseringen, den 6. mai 1906, ble Vår Frue av Freden æret av erkebispesetet Paris. I en formell seremoni  fikk hun og hennes barn på armen kroner av gull. Olivengrenen ble byttet ut til en av gull.

Ordenen fikk ansvaret for misjonen i det østlige Stillehavet allerede i 1821. Flere kirker ble viet av patrene til Vår Frue av Freden, deriblant katedralen i Honolulu på Hawaii. Øyriket var en del av ordenens misjonsansvar.

Når misjonærene i ordenen er på besøk i Picpus i Paris, er det en gammel tradisjon å velsigne dem ved å berøre deres hoder med figuren. En velsignelse jeg selv har fått.