Diverse – Søndagsbladet 210620

Kjære menighet,

Gunnar Markussen har forberedt de viktigste tallene fra regnskapet i 2019 for menigheten: Regnskapet viser totale inntekter på 2,89 MNOK som er tilsvarende som for 2018. Kollektinntektene er stadig fallende og ble om lag 330 TNOK. Dette er bekymringsverdig da kirkebesøket ikke har blitt redusert. Redusert kollekt i kontanter er ikke kompensert gjennom bruk av VIPPS. Derimot er det kommunale tilskuddet økt.

Driftsutgiften ble 2,99 MNOK noe som er om lag 1 MNOK lavere enn i 2018. Dette skyldes i hovedsak reduserte reparasjons- og vedlikeholdskostnader.

Årsresultatet viser et underskudd på 114.186 NOK, som er vel 1 MNOK bedre enn i 2018. Med avskrivninger på nær 1 MNOK er likviditeten bedret seg i 2019. Årsresultatet overføres fra annen egenkapital.

Regnskapet og protokoll fra finansrådet kan du lese på http://www.mariakirken.com

————

I en mail sendt den 16. juni til alle prestene har biskopen bestemt:

Inntil videre er bare håndkommunion tillatt. Jeg vet at mange av de troende har problemer med dette, men dersom disse ikke kan forene det med sin samvittighet å motta på hånden, har de ingen plikt til å gå til kommunion – det har forsåvidt ingen utover påskeplikten. Denne er formelt utsatt til den 14. september. Kirken og Bispekonferansen godtar håndkommunion. 

Det er heller ingen løsning å gi kommunion på tungen etter messen, eller et annet sted. Smittefaren blir ikke mindre ved en slik praksis.

Bruk av hansker revurderes, men jeg ber dere fortsette inntil vi har mottatt nytt medisinsk råd. Bruk av antibac videreføres.

————

Myndighetene har økt muligheten for forsamlinger til 200. Men da avstandsreglene gjelder fortsatt, har vi i menighetsrådet regnet oss frem til at vi nå kan ha 75 oppe i kirkerommet og 65 nede i menighetssalen. Det gjør det mulig at flere kan ta del i messene. Men det er viktig at enhver passer på å overholde avstandsreglene. Personer fra samme husstand kan sitte sammen.

Etter det vi vet i dag, skal dette gjelde til 1. september. Men kanskje kommer det forandringer før det.

————

Personalsituasjonen:

Min orden ønsket meg til tjeneste i Tyskland nå i juni i år. Men da jeg føler kallet til å være prest i Norge, har jeg bedt om og fått innvilget et års prøvetid utenfor ordenen i Norge fra og med den 1. oktober i år. Av forskjellige grunner vil dette være i Tromsø. Ordenen har bedt biskopen om å løse meg fra min stilling som sogneprest i menigheten den 15. september.

P. Eystein Freuchen har bedt om å få trappe ned sitt virke i menigheten til 30 % fra og med den 1. oktober. Dette blant annet av aldersgrunner.