17. mai – Søndagsbladet 170520

Kjære menighet,

i år faller søndagen sammen med vår nasjonaldag. Men i år blir nasjonaldagen anderledes enn på meget lenge. Et virus ødelegger festen for oss i år. Mange dager i år har allerede vært forandret grunnet pandemien rundt oss. Per i dag ser det dog ut til at våre myndigheter har taklet situasjonen med klokskap og fornuft. Det kan vi være takknemlige for.

Det som gjør situasjonen i år mer spesiell enn vanlig, er ikke bare viruset. Det er også det faktum at det er 75 år siden den andre verdenskrigen var slutt. Svært mange av oss er selvfølgelig for unge å huske så langt tilbake. Men når jeg forsøker å forstå den enormt dype gleden over fredsdagen den 8. mai 1945 og så feiringen av 17. mai bare noen få dager etter, aner det meg hvor enormt det må ha vært å få oppleve det. Det er en stor gave at vi nå har hatt en så lang periode med fred i vår del av verden og vi må håpe at den vil fortsette lenge.

Men så kommer det da et mikroskopisk virus og setter alt på hodet for oss. Hvor lenge det kommer til å spille en rolle, vet ingen i dag. Ei heller hva slags langsiktige konsekvenser det får for liv og samfunn.

I kirken har vi nå begynt en viss åpning, men det får ikke være fler enn 50 i kirkerommet og vi må følge smittevernsreglene. Det betyr at vi må føre en liste over alle som er tilstede i messen i tilfelle det skulle dukke opp smitte. Hos oss er vi i den situasjon å ha en uavhengig sal under kirken. Der er det lydoverføring fra kirkerommet. Vi har derfor innredet rommet med noe over 40 plasser, slik at når det er blitt 50 oppe, kan de som fortsatt kommer til messe sitte nede i salen. Presten kommer ned med kommunionen til dem. Men alle må registreres oppe ved inngangen til kirkerommet. Kirkeverter sørger for at det går riktig for seg. Slik har vi begynt å ferie messer med de troende igjen.

Dersom det åpnes for forsamlinger med 200 den 15. juni og smittevernsreglene samtidig blir opprettholdt, får ikke vi plass til særlig mange flere i kirkerommet enn vi har nå. Men om det blir mulig med mindre avstand, vil det se anderledes ut.

Fredag sendte biskopen ut en meddelelse om at all katekese og undervisning skal bero til over sommeren. Videre er det ennå ikke bestemt noen datoer for de utsatte ferminger. Vi har heller ingen dato ennå for menighetens førstekommunion. Men vi har et håp om å kunne ferie i  løpet av september.

I dag vet ingen hvordan det hele kommer til å utvikle seg, så vi blir nødt til å leve med tålmodighet også i tiden som kommer.

Men uansett:

En riktig god 17 mai!