Virus – Søndagsbladet 010320

Kjære brødre og søstre,

grunnet den aktuelle situasjonen med spredningen av Corona viruset, har bispedømmet skrevet følgende informasjon på Kirkens nettside katolsk.no:

«Tilfeller av koronaviruset oppdages i stadig flere land over hele verden. Flere er også smittet i Norge. Folkehelseinstituttet informerer fortløpende om situasjonen og Oslo katolske bispedømme følger de retningslinjene som til enhver tid gjelder.

 Inntil videre informerer myndighetene om at dersom man ikke har vært i områder med aktiv spredning eller hatt kontakt med smittede personer, så er risken for å bli smittet svært liten. Vi gjennomfører derfor foreløpig messer, møter og reiser innen Norge som planlagt. Utenlandsreiser kan fordre større aktsomhet.

Når det gjelder feiring av messe, anbefales følgende tiltak for å redusere smitte:

  • Utelat fredshilsenen i messen (bukk eller nikk heller høflig og vennlig til hverandre)
  • Kommunion i én skikkelse (kun hostien, ta den imot med hånden)*
  • Tomme vievannskar (ved inngang/utgang)

 Vi vil også minne om at helsemyndighetenes fremste råd for å unngå smitte er å vaske hendene ofte med såpe og lunkent vann. Hånddesinfeksjon (alkoholbasert) kan være et alternativ når man ikke har mulighet til å vaske hendene.

Dersom du er i nærheten av andre, er det et godt alternativ å hoste eller nyse inn i albuekroken. Dersom du hoster direkte inn i hendene vil du lett kunne overføre smittestoffer til hendene og videre direkte til andre eller indirekte via gjenstander.

Skulle det bli behov for ytterligere tiltak, vil vi informere om dette.

* Kommunion på tungen forbys ikke, men er medisinsk ikke å anbefale.»

Som sogneprest vil jeg forholde meg til bispedømmets anbefalinger. Dere vil se at der ikke er vievann bak i kirkerommet og kommunionen vil bli delt ut under én skikkelse.

Viruset er påvist hos en person i Bærum ifølge Budstikka og flere personer er testet, så viruset er allerede kommet meget nær.

Det ser ut til å være meget smittsomt selv om det muligens ikke er så farlig for de fleste. Men jeg tror det er bra at verden i det minste får testet ut systemer rundt panepidemier før det en gang kommer en virkelig alvorlig epidemi.

På nettsiden er det en bønn vi kan be i disse dager:

Herre Jesus Kristus, send Den hellige Ånd over vår verden, som er rammet av koronaviruset. Helbred med din godhet dem som er rammet av sykdom. Vern om dem som pleier de syke. Hjelp oss alle til å vende om og ha tillit til deg. Amen.