Fysikk – Søndagsbladet 090220

Kjære brødre og søstre,

i slutten av januar offentliggjorde Scientific Americans nettside et lengre intervju med fysikeren Chris Search, som er spesialist på kvanteoptikk. Tittelen er «What’s Wrong with Physics. A physicist slams hype about multiverses, string theory, and quantum computers and calls for more diversity in his field» (Hva er galt med fysikken. En fysiker slår mot hypen om multiuniverser, strengeteori og kvantecomputere og etterlyser mer mangfold i sitt felt).

Det er ikke meningen her å ta direkte stilling til hans meninger om fysikken da jeg er ingen fysiker selv. Men jeg møtte noen tanker fra ham som jeg ønsker å dele med dere.

Search sier blant annet: «Jeg tror ikke lenger at fysikken gir alle svar. Det kan ikke forklare hvorfor universet eksisterer eller hvorfor vi er her. Men den tegner et meget vakkert og komplekst bilde av hvordan universet fungerer. Jeg synes faktisk synd på folk som ikke forstår fysikkens lover i deres fulle matematiske herlighet fordi de går glipp av noe som er virkelig guddommelig.

Den vakre sammenkoblede forbindelsen i fysikkens lover, viser meg hvor finstemt og bemerkelsesverdig universet er, noe som for meg er beviset på at universet er mer enn en tilfeldighet. Ironisk sett var det ved å studere fysikk at jeg sluttet å være ateist fordi fysikk er så perfekt og harmonisk at det må komme fra noe. … Alle lignelser passer så perfekt sammen at det forbløffer meg at jeg kan begynne fra noen få enkle lignelser for så å slutte hvordan en ny ting vil fungere. Intet annet område i menneskelig søken har det samme nivået av presisjon og forutsigende kraft som fysikken.

Ikke bare det, men fysikken kan forklare og forklarer så mye av den verden vi lever i. Jeg føler at vi lever i en post-vitenskapelig tidsalder hvor kvakksalvere får fritt spillerom fordi folk er så uvitende om vitenskap. Dette spenner fra klimafornekterne som ikke forstår grunnleggende termodynamikk til mye av new age-tingene jeg ser selges over hele den velstående (og ironisk nok velutdannede) byen jeg bor i … jeg føler at dersom folk bare forstod mer vitenskap og spesielt fysikk, ville de ikke være så enkle å lure. Av denne grunnen er jeg også meget takknemlig for å ha studert fysikk siden det gjør det lettere å skille fakta fra fiksjon i livet …»

Search mener det er bortkastet tid å arbeide med strengeteori og å søke etter en enhetlig teori fordi de kan ikke prøves. Han mener metodene er ikke vitenskapelige. I samme grad avviser han idéen om flere univers. For hvordan skal man kunne teste om det finnes flere univers? Det kan ikke observeres. Alt vi ser er vårt eget univers.

Intervjueren nevner senere at Search vokste opp som katolikk og spør om han er religiøs på noen måte nå. Til det svarer han: «Ja. Jeg tror at noe skapte universet og at universet har en mening. Denne skaperen ville jeg kalle Gud … det antropiske prinsipp synes meg å være absurd og jeg skulle ønske at vitenskap og særlig fysikk skulle være mer akseptert av religion og tro. De svarer på helt ulike spørsmål. Vitenskapen kan forklare hvordan ting fungerer i universet og kan komme med forutsigelser om hvordan de vil fungere i fremtiden. Men den kan ikke svare på et grunnleggende nivå hvorfor universet er som det er eller hvordan det ble til. Dette er religionens og troens område. Dessuten har menneskene så lang tilbake som vi vet følt en dyp forbindelse til noe høyere og utover enn universet slik vi oppfatter det. Det transcenderer kultur og samfunn og er tilstede i alle religioner og former for spiritualitet».

Men som han sier, det kan ikke beregnes med fysikkens ligninger.