Mer olje – Søndagsbladet 241119

(Oppdatering: oljefyren er i gang igjen den 26.11. Dessuten har vi lært hvordan vi kan restarte den …)

Kjære brødre og søstre,

dessverre stanset oljefyren natt til lørdag. Slike ting skjer jo alltid i helgen når man ikke kan få service. Den kommer ikke før på mandag. Det er fortsatt 20 centimeter olje i tanken, men for sikkerhets skyld må tanken først fylles på mandag før en teknikker kan sette i gang fyren igjen.

I den forbindelse snakket jeg i går en del mer med servicelederen hos EnergiCo som har ansvaret for vårt fyringsanlegg. De er ganske oppgitt over myndighetenes frist for overgang fra fyringsolje til bioolje. Det viser seg nemlig at brennerne som må skiftes ut i alle oljefyrene som skal gå over til bioolje kom først på markedet for rundt ni måneder siden. Vi kunne altså ikke vært føre var og skiftet i fjor. Dessuten klarer de ikke å produsere nok for behovet.

Det ser altså ut til at myndighetene har bestemt noe som det ikke finnes teknisk kapasitet for å gjennomføre innen fristen for skiftet. Det er heller ikke nok tanker tilgjengelig for de mange som må byttes ut. Jeg fikk vite at vår tank ikke blir skiftet før jul. Det er ennå ikke bestemt om vi får en 6.000 eller en 9.000 liters tank. Det eneste gode hos oss, er at den nedgravde tanken er lett tilgjengelig. Uansett er den ennå ikke produsert.

Med de store forandringer som er ønsket fremover både på energisiden og på transportsiden, er det en stor utfordring for politikkerne å finne frem til de riktige beslutninger. En av de mange vanskeligheter er at utviklingen er nå så rask på mange områder at beslutningene kan slå feil ut etter bare noen få år.

Det er etterhvert blitt skrevet meget rundt de politiske avgjørelsene angående innføringen av alle fordelene for elbil kjøpere i Norge. Myndighetene ønsker at flest mulig går over til å bruke elbiler i årene som kommer. Men er det uten videre fornuftig? Grunnen til at jeg stiller det spørsmålet, er at både bensin- og dieselbiler vil få stadig mindre forbruk. I Tyskland har man klart å utvikle motorer som bare bruker 0,1 til 0,15 liter på milen. Det betyr at nye biler med fossilt drivstoff i 2025 bruker så lite at en elbil må kjøres meget langt for å ha mindre CO2-utslipp om man regner med alt som slippes ut i forbindelse med produksjonen. Det er ikke bare snakk om CO2-utslipp under kjøring, men under alle ledd av produksjonen. Jeg husker jeg så en oppstilling i fjor eller tidligere at en Nissan Leaf (1. gen) først førte til mindre utslipp fra 7.000 kjørte kilometer, mens for Tesla S var det 30.000 kilometer. Men med langt mindre utslipp fra fossilt drivstoff, vil disse lengdene økes betraktelig.

En annen side av saken er hva man tenker når det gjelder bruktbiler. En ting er å selge en bil på fossilt brennstoff, noe annet en elbil. Da elbilens rekkevidde øker raskt, kan det være vanskelig å selge en 5 til 10 år gammel elbil. Kommer vi til å ha hundretusenvis av biler stående som ikke kan selges? Skal de i så fall gjenvinnes ressursmessig?

Jeg er nesten hver måned i Tyskland. Til nå har jeg aldri sett en elbil på tyske skilter. De har rundt 44 millioner privatbiler. I dag produserer landet ikke nok strøm for å bytte ut bilparken med elbiler. Det samme gjelder nok mange andre land. I Norge er det forøvrig dyrere å lade en elbil enn å fylle en bil med fossilt drivstoff, selv om mange lader «gratis».

I sommer ble det skrevet om de lange køer på mange ladestasjoner. Ofte måtte man vente mer enn en time for så å lade bilen i 20-30 minutter eller mer. Her er det annet problem som ennå ikke er løst. Dessuten er det for få ladestasjoner i forhold til den raske økningen i antall elbiler. For ikke å snakke om alt det som kunne sies om avgiftspolitikken i forhold til elbiler. Det virker ikke tilstrekkelig gjennomtenkt, i hvert fall ikke i dybden.