Brant Pitre – Søndagsbladet 250819

Kjære menighet,

en side ved min tjeneste som prest, er å fortsette og studere. Det er nå 30 år siden jeg avsluttet de filosofiske og teologiske studier i Münster. Etter det har jeg arbeidet meget med det teologiske faget dogmatikk om Kirkens troslære. Studiene i Colegio Máximo ved San Miguel utenfor Buens Aires som jeg begynte for 20 år siden, var nettopp fordypningsstudier i dogmatikk. Min arbeider fra der og annet siden førte til at jeg i juni 2012 fikk anerkjent disse som tilsvarende en lisensiatsgrad i dogmatikk av kardinal Zenon Grocholewski som på den tiden var Prefekt for Kongregasjonen for Katolsk utdannelse i Vatikanet. Det gir meg tillatelse til å forelese ved katolske høyskoler og universitet. Dette ble gjort med hensyn til de katolske studiene ved Menighetsfakultetet.

For tiden leser jeg en god del teologisk litteratur om Det nye Testamentet. De siste årtier er det skrevet meget nytt, blant annet grunnet en stadig bedre kjennskap til jødisk tenkning på Jesu tid. Da oppdager man at Jesus handler langt mer i overenstemmelse med det mange av jødene forventet av den kommende Messias. Veien til denne litteraturen begynte med pave Benedikts Jesus-bøker, bøker som får god kritikk av de nye forskerne og som i seg selv er verdt å lese. Han referer blant annet til Klaus Berger og John P. Meier. Fra disse to har jeg etterhvert lest en del bøker.

I fjor oppdaget jeg så Brant Pitre. Noen av hans bøker var å finne i den utmerkede bokhandelen til St. Olav Domkirke i Trondheim. En av hans bøker, «Jesus and the Jewish Roots of the Eucharist. Unlocking the Secrets of the Last Supper» fra 2011, blir visst for tiden oversatt til norsk. Denne var den første boken jeg leste. Den åpnet for meg sider ved Jesu nattverd jeg ikke hadde forstått på den måten og jeg opplevde den mag takknemlighet som meget lærerik.

Brant Pitre er «Distinguised Research Professor of Scripture» ved St. Augustine Institute i Greenwood Village utenfor Denver i Colorado, USA. I 2015 ble en mer vitenskapelig bok om eukaristien, «Jesus and the Last Supper» offentliggjort. Videre titler er: «Jesus and the Bridegroom. The Greatest Love Story Ever Told» fra 2014, «The Case for Jesus. The Biblical and Historical Evidence for Christ» fra 2016 og «Jesus and the Jewish Roots of Mary. Unveiling the Mother of the Messiah» fra 2018. Alle disse har jeg lest med god gevinst og de gir nye blikkvinkler på sidene ved Kristi liv og mysterium. Jeg håper de vil alle finne veien til norske oversettelser til alles berikelse.